Διεκδίκησε ευκαιρίες καριέρας στην αγορά της τεχνολογίας