Corporate
e-learning

Τα Corporate e-learnings είναι σύντομα διαδραστικά videos, διάρκειας 5-20 λεπτών, τα οποία αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και εκπαίδευση,των εργαζομένων για εσωτερικά εταιρικά έγγραφα.

Τι είναι τα ειδικά παραμετροποιημένα e-Learning videos;

Παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα δημιουργίας σύντομων διαδραστικών videos, διάρκειας 5-20 λεπτών, τα οποία ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους για τις εσωτερικές Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας και άλλα εσωτερικά έγγραφα. Πρωταρχική μας μέριμνα είναι να απομονώσουμε τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες που το προσωπικό θα συγκρατήσει και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ορθά. Με αυτό τον τρόπο, τα εσωτερικά εταιρικά έγγραφα θα καταστούν πλήρως λειτουργικά!

2

Η μεθοδολογία που υιοθετούμε είναι συνοπτικά η ακόλουθη: 

 • Λαμβάνουμε από εσάς το έγγραφο επί του οποίου θέλετε να εκπαιδευτεί το προσωπικό σας.

 • Το μελετούμε αναλυτικά και καταστρώνουμε τη δομή και το περιεχόμενο του e-learning, σύμφωνα με τη διάρθρωση και τις ανάγκες της Εταιρείας σας. 

 • Δημιουργούμε το πρώτο σκέλος του e-learning, το οποίο αφορά τη θεωρητική κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. 

 • Δημιουργούμε το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει με διαδραστικά quizzes και υποθέσεις εργασίας, με σκοπό την πρακτική κατανόηση από το προσωπικό.

Αν υπάρχουν Πολιτικές και Διαδικασίες που αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλεπικαλύπτονται, προσφέρουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε τη δημιουργία συνδυαστικών e-learning videos με κοινά και συμπληρωματικά σενάρια και υποθέσεις εργασίας.

3

Ποια είναι τα οφέλη που προσδίδουν τα ειδικά παραμετροποιημένα e-learning στην Εταιρεία;

 • Tο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και κατ’ επέκταση η Εταιρεία διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο των εσωτερικών Πολιτικών και Διαδικασιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκπαίδευση συνιστά κανονιστική υποχρέωση και μέσω τη Πλατφόρμας μας μπορούν να εξαχθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία επί της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

 • Οι εργαζόμενοι κατανοούν την ουσία των εσωτερικών εγγράφων μέσα από παραδείγματα και πρακτικές υποθέσεις.

 • Οι εταιρικοί μηχανισμοί και τα συστήματα που αποτυπώνονται στα εσωτερικά συστήματα λειτουργούν ορθά, εφόσον οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον τρόπο και τον βαθμό συμμετοχής τους, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

4

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία μας από τα συμβατικά

e-learnings;

 • Το περιεχόμενο διαμορφώνεται αποκλειστικά με βάση το εσωτερικό έγγραφο της εκάστοτε εταιρείας και για αυτό τον λόγο είναι πλήρως παραμετροποιημένο.

 • Η μεθοδολογία εκπαίδευσης βασίζεται στη διάρθρωση εκάστοτε οργανισμού και στο επίπεδο του προσωπικού στο οποίο η εκπαίδευση απευθύνεται.

 • Τηρείται αρχείο προόδου για κάθε εργαζόμενο που παρακολουθεί την εκπαίδευση και εξάγονται reports με στατιστικά δεδομένα.

Τα ειδικά παραμετροποιημένα e-learnings λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Εταιρεία και τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας την κατανόηση των εταιρικών πολιτικών και δεσμεύσεων από το προσωπικό καθώς επίσης και την ορθή και ενεργή συμμετοχή τους σε αυτή. Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία, μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη προσφορά μας. Παραμένω στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις υπηρεσίες μας, εφόσον σας ενδιαφέρουν.

5

Τομείς εκπαίδευσης:

 • Whistleblowing

 • Βία & Παρενόχληση στην εργασία

 • Εταιρική Δεοντολογία

 • Προσωπικά Δεδομένα

 • Σύγκρουση Συμφερόντων

 • Εσωτερικοί Κανονισμοί (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας,

 • Κανονισμοί Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου & Επιτροπών)

 • Κανονισμοί Επιτροπών & Μονάδων

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Διαφθορά

 • Προμήθειες

brandmark-design (13).png

1000+

ΠΕΛΑΤΕΣ

100+

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

6

XΩΡΕΣ

95%

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Contact Us

Thanks for submitting!

Reatcode Team

Η ομάδα της Reatcode IT Consulting Services, η οποία αποτελείται από ένα μεγάλο δίκτυο έμπειρων μηχανικών λογισμικού, project managers, αναλυτών δεδομένων, HR professionals και συνεργατών απ’ όλο τον κόσμο, δημιούργησε το workearly με σκοπό να καλύψει το μεγάλο κενό στην παροχή εξατομικευμένης εκπαίδευσης και καθοδήγησης σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

dadsdefAsset 22_edited.png
284-2841512_cnn-united-states-news-text-logo-png-image.png
dadsdefAsset 15.png
dadsdefAsset 10 (1).png
dadsdefAsset 24.png
vima_workearly_edited.jpg
dadsdefAsset 21.png
dadsdefAsset 19.png
dadsdefAsset 12.png
dadsdefAsset 20.png
dadsdefAsset 16.png
dadsdefAsset 17.png