Επαγγέλματα με μέλλον στην Ελλάδα - Εργασιακές ευκαιρίες στον κλάδο της πληροφορικής

Έγινε ενημέρωση: 22 Απρ 2020Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια απρόσκοπτη ανάπτυξη στα πλαίσια του τεχνολογικού πεδίου. Η ανάπτυξη αυτή παραμένει συνεχής, διότι είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις ανάγκες του ανθρώπου. Εισέρχονται στη ζωή μας νέα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που σταδιακά γίνονται απαραίτητα για την καθημερινότητά μας.

 

Ο ευρύτερος κλάδος της πληροφορικής και του προγραμματισμού, που αποτελεί κινητήριο τροχό της τεχνολογικής ανάπτυξης, εξελίσσεται αδιάκοπα και παρέχει πολλαπλές εργασιακές ευκαιρίες. Η πλειονότητα του σύγχρονου κόσμου, έχει πρόσβαση σε εργαλεία πληροφορικής που θεωρούνται αναγκαία για την προσωπική και την επαγγελματική του ανέλιξη. Η αναγκαιότητα και η αξία των μέσων αυτών, εξάρει την αξία των ατόμων που κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να τα δημιουργήσουν και να τα παρέχουν στο κοινό. Οι προγραμματιστές, συνεπώς, ως ζωτικό κομμάτι του πεδίου, βιώνουν τα ανάλογα εργασιακά οφέλη. Συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τις καλύτερες απολαβές, ενώ οι προβλέψεις καταδεικνύουν συνεχής και μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Πληθώρα μαθητών, φοιτητών, επαγγελματιών άλλων κλάδων διερωτώνται εάν αξίζει μια καριέρα στο πεδίο του προγραμματισμού. Στο παρόν άρθρο, σας παρουσιάζουμε ορισμένους λόγους που θα καθιστούσαν ωφέλιμη την επαγγελματική ενασχόληση ενός ατόμου με τον προγραμματισμό, οι οποίοι εντοπίζονται σε πολλαπλά επίπεδα.


Οι προγραμματιστές εργάζονται σε έναν κλάδο καινοτόμο, που διανθίζεται με νέες έρευνες, ιδέες, σχηματίζοντας εν δυνάμει ένα αισιόδοξο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ανάγκες των ανθρώπων σε τεχνολογικό επίπεδο εξελίσσονται διαρκώς και δεν είναι εφικτό να παραμείνουν στατικές. Διαρκώς αυξάνονται. Η αύξηση αυτή πυροδοτεί νέες έρευνες και νέες ιδέες στο πεδίο του προγραμματισμού. Οι προγραμματιστές καλούνται να σκέφτονται κα να δρουν δημιουργικά, ακόμα και να ανακαλύπτουν ανάγκες. Η καινοτομία δεν μπορεί να εκλείψει από το επάγγελμά τους. Η διαρκής εξέλιξη του πεδίου, τους κατοχυρώνει επαγγελματικά, διότι, εύλογα, οι ικανότητές τους θα είναι αναγκαίες στην αγορά εργασίας. Οι εταιρείες του κλάδου εξελίσσονται και παραμένουν κερδοφόρων, κάτι που δικαιολογεί την ανάδυση νέων εταιρειών σε διεθνές επίπεδο διεθνώς νέες εταιρείες, οι οποίες απορροφούν διαρκώς προγραμματιστές. Αν, λοιπόν, αγαπητέ αναγνώστη και εν δυνάμει προγραμματιστή, επιθυμείς να προσβλέπεις με αισιοδοξία το εργασιακό σου μέλλον και να είσαι σε θέση να διεκδικείς διαρκώς ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, βρίσκεσαι στο κατάλληλο πεδίο.

Οι ιδέες υλοποιούνται άμεσα, δεν παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο. Υπάρχει ποικιλομορφία εργασιών, που αναπτύσσει αντίστοιχα πολλαπλές δεξιότητες.

Η ύπαρξη ποικιλόμορφων ιδεών, οδηγεί σε μια πιο ενδιαφέρουσα και διαδραστική εργασία. Οι προγραμματιστές είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις θεωρητικές ιδέες, παράγοντας άμεσα έργο. Η διαδικασία αυτή τους προσδίδει γνώσεις και αυτοπεποίθηση. Αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, που τους καθιστούν όλο και πιο αναγκαίους στην αγορά εργασίας. Επιλύουν προβλήματα και υπερνικούν εμπόδια που ανακύπτουν. Η φιλοσοφία αυτή που σχηματίζεται, έχει όφελος σε εργασιακό αλλά και προσωπικό επίπεδο.

Η εργασία τους δεν προϋποθέτει την φυσική παρουσία τους σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, ενώ δύναται να επεκταθεί σε πολλαπλά καθήκοντα.

Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του επαγγέλματος, είναι πως οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται εξ’ αποστάσεως. Η πρακτική αυτή ίσως διευκολύνει ανθρώπους που προτιμούν να εργάζονται από το χώρο τους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους αλλά και την παραγωγικότητά τους. Είναι σε θέση να εργαστούν για εταιρείες που εδρεύουν σε διαφορετική χώρα, αλλά και να αναλαμβάνουν πολλαπλές εργασίες. Το πλεονέκτημα αυτό ασφαλώς εξυψώνει τις οικονομικές απολαβές και ισχυροποιεί τις δυνατότητες του προγραμματιστή. Σκέψου, λοιπόν, να είσαι σε θέση να εργάζεσαι για εταιρείες χωρίς κανένα γεωγραφικό εμπόδιο, να αναλαμβάνει μεμονωμένες εργασίες, να έχεις τη δυνατότητα να προσαρμόζεις την εργασία στην καθημερινότητά σου, όταν ζούμε σε ένα κόσμο που κατά πλειοψηφία η εργασία είναι αυτή που ρυθμίζει την καθημερινότητά σου. Πολύτιμο όφελος, δεν συμφωνείς;

Το επάγγελμα κατοχυρώνει ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, οι οποίες τείνουν να αυξάνονται.

Οι προγραμματιστές είναι πλέον αναγκαίοι για πληθώρα εργασιών. Η αυξανόμενη αγορά, αυξάνει τις απαιτήσεις, ωστόσο παράλληλα αυξάνει σημαντικά τις οικονομικές απολαβές τους. Ασφαλώς, η ειδίκευση και οι δυνατότητες του προγραμματιστή, επηρεάζουν τις απολαβές του. Πάραυτα, σε όλα τα προγραμματιστικά πεδία της διεθνούς αγοράς, οι απολαβές παραμένουν ικανοποιητικές και εντοπίζεται και προβλέπεται αυξητική πορεία στις τιμές τους. Επιπρόσθετα, ο μισθός αυξάνεται σημαντικά ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας και άσκησης του επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει πως οι απολαβές ανταποκρίνονται στις δεξιότητες του προγραμματιστή, είναι δηλαδή δύο ανάλογα στοιχεία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζεις σαν εργαζόμενος, πως η βελτίωσή σου θα επιφέρει και οικονομικό όφελος. Αυτό διαφαίνεται χαρακτηριστικά και στο γράφημα που ακολουθεί.


Πηγή: Salaries of Orlando Developers in 2016


Σύμφωνα με το γράφημα, οι απολαβές αυξάνονται από τα πρώτα έτη εργασίας, κάτι που πλέον δεν συμβαίνει στην πλειονότητα επαγγελμάτων άλλων κλάδων. Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2016, ένας προγραμματιστής δύναται σχεδόν να διπλασιάσει τις απολαβές του. Πολλά γραφήματα προβλέπουν συνολική αύξηση των μέσων απολαβών ανεξάρτητα από την εμπειρία του προγραμματιστή. Οι προβλέψεις αυτές καταδεικνύουν αυξήσεις, που φαίνεται να ανταποκρίνονται στην εργασιακή πραγματικότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), μέχρι το 2026 θα παρατηρηθεί αύξηση ύψους 13% στις απολαβές των προγραμματιστών που ειδικεύονται στην κατασκευή ιστοσελίδων. Συμπερασματικά, το οικονομικό μέλλον του επαγγέλματος δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ευοίωνο. Ας είμαστε ειλικρινείς, στον εργασιακό χώρο οι απολαβές διαδραματίζουν καθοριστικό κριτήριο επιλογής. Συνολικά, οι προγραμματιστές τείνουν να αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη, διότι καλύπτουν όχι μόνο σημερινές αλλά και επικείμενες ανάγκες. Ο κλάδος αποτελεί μια επιλογή καριέρας, που δύναται να τους εξασφαλίσει ένα σίγουρο εργασιακό μέλλον, σε καλές εργασιακές συνθήκες με άρτιες οικονομικές απολαβές. Ο προγραμματιστής έχει ισχυρά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας. Η απορρόφηση προγραμματιστών είναι έκδηλη τα τελευταία χρόνια, και σκιαγραφώντας την αγορά και τις ανάγκες, προβλέπεται να ανακύψουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Είναι ένα επάγγελμα καινοτόμο, απαιτητικό, με αντίστοιχες όμως απολαβές σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο. Δεν μπορούμε παρά να προτείνουμε στους αναγνώστες μας να αναζητήσουν ευκαιρίες στον προγραμματισμό, ευκαιρίες που πιθανότατα θα επιδράσουν θετικά στην επαγγελματική σας πορεία και στη ζωή σας.


Στο workearly θα δουλέψουμε αποκλειστικά μαζί σου με σκοπό να ξεκινήσεις την καριέρα σου στην αγορά της υψηλής τεχνολογίας άμεσα και με τις καλύτερες επιλογές !

Η Premium Συμβουλευτική &Υποστήριξη είναι το πλήρες πακέτο εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια της αναζήτησης ευκαιρίας καριέρας


Κλείσε μια δωρεάν συνεδρία τώρα !