top of page

Business Analytics & Intelligence
Τα business analytics είναι μια λύση διαχείρισης δεδομένων και υποσύνολο του business intelligence. Το Business analytics αναφέρεται σε ένα σύνολο μεθόδων όπως το data mining, τα predictive analytics, τα statistical analytics με σκοπό την ανάλυση και την μετατροπή των δεδομένων σε χρήσιμες πληροφορίες για την εκάστοτε επιχείρηση. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση τάσεων, αποτελεσμάτων και για να λαμβάνονται αποφάσεις που βοηθούν την επιχείρηση να εξελιχθεί.


Τα βασικά στοιχεία ενός πίνακα ελέγχου data analytics περιλαμβάνει:


Data Aggregation: πριν από την ανάλυση, τα δεδομένα πρέπει πρώτα να συλλέγονται, να οργανώνονται και να φιλτράρονται.


Data Mining: η εξόρυξη δεδομένων για τα business analytics γίνεται μέσω μεγάλων συνόλων δεδομένων χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων, στατιστικά στοιχεία και το machine learning για τον εντοπισμό τάσεων και τη δημιουργία σχέσεων.


Association και Sequence Identification: την αναγνώριση προβλέψιμων ενεργειών που εκτελούνται σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες ή διαδοχικά.


Text Mining: διερευνά και οργανώνει μεγάλα, αδόμητα σύνολα δεδομένων κειμένου με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση.


Forecasting: αναλύει ιστορικά δεδομένα από μια συγκεκριμένη περίοδο προκειμένου να κάνει τεκμηριωμένες εκτιμήσεις που είναι προγνωστικές για τον προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων ή συμπεριφορών.


Predictive Analytics: τα predictive analytics χρησιμοποιούν μια σειρά από στατιστικές τεχνικές, για τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων τα οποία εξάγουν πληροφορίες από τα σύνολα δεδομένων, αναγνωρίζουν μοτίβα και δίνουν ένα σύνολο προγνωστικών λύσεων σε πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Optimization: Μόλις εντοπιστούν οι τάσεις και γίνουν προβλέψεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές προσομοίωσης για να δοκιμάσουν τα βέλτιστα σενάρια


Data Visualization: παρέχει οπτικές αναπαραστάσεις όπως γραφήματα και γραφήματα για εύκολη και γρήγορη ανάλυση δεδομένων.


Μερικά παραδείγματα business analytics περιλαμβάνουν τη λειτουργία και τη διαχείριση συστημάτων κλινικών πληροφοριών στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, την παρακολούθηση των δαπανών των παικτών στα καζίνο και την εξέλιξη των εστιατορίων γρήγορου φαγητού παρακολουθώντας τις ώρες αιχμής των πελατών και προσδιορίζοντας πότε πρέπει ορισμένα είδη τροφίμων να προετοιμαστούν με βάση το χρόνο ετοιμασίας τους. Σύγχρονες, υψηλής ποιότητας λύσεις λογισμικού business analytics και πλατφόρμες αναπτύσσονται για να απορροφούν και να επεξεργάζονται τα τεράστια σύνολα δεδομένων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και μπορούν να εκμεταλλευτούν για τις βέλτιστες επιχειρηματικές λειτουργίες.


Διαβάστε επίσης: Digital Credentials και Badging: Το νέο κριτήριο πρόσληψης στην αγορά εργασίας το 2023


Business Intelligence vs Business Analytics


Ενώ το business intelligence και το business analysis εξυπηρετούν παρόμοιους σκοπούς και οι όροι μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, αυτές οι πρακτικές διαφέρουν ως προς τη θεμελιώδη εστίασή τους. Tο business intelligence επικεντρώνεται στην περιγραφική ανάλυση, συνδυάζοντας τη συλλογή δεδομένων, την αποθήκευση δεδομένων και τη διαχείριση γνώσης με την ανάλυση δεδομένων για την αξιολόγηση προηγούμενων δεδομένων και την παροχή νέων προοπτικών σε γνωστές προς το παρόν πληροφορίες. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πόρων, το business intelligence της ενέργειας μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για νέες επενδύσεις, ενώ τα ενεργειακά αναλυτικά στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στην επέκταση της αγοράς.


Διαβάστε επίσης: Η πλατφόρμα που έγινε viral και άλλαξε την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα


Το Business analytics επικεντρώνεται σε αναλυτικές οδηγίες, χρησιμοποιώντας εξόρυξη δεδομένων, μοντελοποίηση και μηχανική μάθηση για τον προσδιορισμό της πιθανότητας μελλοντικών αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά, το business intelligence απαντά στις ερωτήσεις, "Τι συνέβη;" και «Τι πρέπει να αλλάξει;» και το business analytics απαντά στις ερωτήσεις, «Γιατί συμβαίνει αυτό;», «Τι γίνεται αν συνεχιστεί αυτή η τάση;», «Τι θα συμβεί στη συνέχεια;» και «Τι θα συμβεί αν αλλάξουμε κάτι;» Τα εργαλεία επιχειρηματικής ανάλυσης και επιχειρηματικής ευφυΐας τείνουν να αλληλοεπικαλύπτονται ως προς τη δομή και τον σκοπό τους.


Business Analytics & Intelligence Certification
  • 3-5 Μήνες Εκπαίδευσης

  • 10+ Διαθέσιμα Courses

  • 3-5 Ώρες / Εβδομάδα

  • 5+ Personal Tutors

Courses:

Agile Methodologies , Business Analytics​ , Business Intelligence ,Data Analytics

,Data Visualization, SQL, Reporting, PowerBI, Tableau , Advanced Excel, Forecasting, Predictive Analytics


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

bottom of page