top of page

Γιατί οι Business Analysts πρέπει να γνωρίζουν SQL?Τα τελευταία χρόνια επικρατεί μεγάλη άνοδος στην ζήτηση της SQL( Structured Query Language). Και θα συνεχίσει να ισχύει αυτή η κατάσταση καθώς οι πιο σύγχρονοι οργανισμοί τείνουν να επιλέγουν την αποθήκευση των δεδομένων σε datawarehouses.


Τι σημαίνει αυτό για τους ειδικούς που πρέπει να αναλύσουν τα δεδομένα;


Ότι πρέπει να αποκτήσουν από μόνοι τους πρόσβαση σε αυτά. Παρότι δεν είναι απαραίτητο οι Business Analysts να γνωρίζουν την γλώσσα SQL, η δεξιότητα να αντιλαμβάνονται και να μπορούν να γράψουν queries με αυτή, αυτόματα αυξάνει τόσο την αποδοτικότητα όσο και την ζήτηση τους.


Οι κανόνες.

Με την βοήθεια της SQLθα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια μηχανή κανόνων. Οι δυνατότητες φιλτραρίσματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά την ανάλυση των επιχειρηματικών κανόνων για να επικυρωθεί αν οι υπάρχοντες συστηματικοί κανόνες εκτελούνται όπως πρέπει.


 

Θέλεις να ξεκλειδώσεις μία πληθώρα επαγγελματικών επιλογών και τρόπων επαγγελματικής ανέλιξης προσαρμοσμένων στις τελευταίες απαιτήσεις της αγοράς ;


ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

 


Μοντελοποίηση

Τα μοντέλα δεδομένων είναι διαγράμματα που περιγράφουν βασικά αντικείμενα δεδομένων, τα στοιχεία που τα συνθέτουν και τη σχέση τους με άλλα αντικείμενα. Από τα πιο δημοφιλή διαγράμματα μοντελοποίησης δεδομένων είναι τα Entity Relationship Diagrams (ERDs) and Class Diagrams. Αυτές οι τεχνικές βοηθούν στο να διασφαλιστεί ότι η δομή και ο σχεδιασμός των δεδομένων ευθυγραμμίζονται με τις πραγματικές απαιτήσεις των δεδομένων και την αποτελεσματική ανάπτυξη αλλαγών σε αυτά τα μοντέλα.


Για τους Business Analysts, η δυνατότητα αυτή θα βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία επαλήθευσης απαιτήσεων μειώνοντας τον αριθμό των διαδικασιών που απαιτούνται για τον εντοπισμό και τη διαχείριση νέων ή μεταβαλλόμενων πληροφοριών που σχετίζονται με την επιχείρηση.


Εξόρυξη Δεδομένων

Η Εξόρυξη Δεδομένων είναι μια ποσοτική και στατιστική μέθοδος για την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Μέσω αυτής της τεχνικής μπορούμε να εντοπίσουμε πρότυπα και τάσεις που αφορούν την επιχείρηση.


Από την πλευρά της SQL,υπάρχουν ξεχωριστές δυνατότητες για την εξόρυξη δεδομένων που μπορούν να επιτρέψουν την εξερεύνηση των δεδομένων, τον προσδιορισμό των μοτίβων και τις προβλέψεις που πρέπει να γίνουν.


Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους Business Analysts που συμμετέχουν στις στρατηγικές πρωτοβουλίες του οργανισμού. 

Θέλεις στοχευμένη εκπαίδευση με άμεση εφαρμογή στην αγορά της τεχνολογίας ;


To workearly είναι η μοναδική υπηρεσία όπου σε αναλαμβάνουν προσωπικά οι πιο έμπειροι επαγγελματίες του κλάδου με σκοπό να πετύχεις.ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

 

METRICS & KPIS

Οι μετρήσεις και τα KPI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της απόδοσης των project, συγκεκριμένων λύσεων, καθώς και της συνολικής επιχείρησης. Για τους Business Analysts που ενδιαφέρονται για την πρόοδο του οργανισμού προς τα KPIs η SQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει γρήγορη λήψη και ανάλυση των δεδομένων.Μοντέλο Κατάστασης και Μετάβασης (State/transition Modeling)

Ένα μοντέλο κατάστασης, γνωστό και ως μοντέλο μετάβασης, αντιπροσωπεύει τις διάφορες καταστάσεις/φάσεις ενός αντικειμένου μέσα σε ένα σύστημα. Απεικονίζει επίσης τη μετάβαση του αντικειμένου από τη μία φάση στην άλλη με βάση την επιχειρηματική διαδικασία ή τους κανόνες. Φυσικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι απόκτησης των πληροφοριών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των φάσεων και των μεταβάσεων ενός συστήματος.


Οι Business Analysts μπορούν να συγκρίνουν τις παρεχόμενες πληροφορίες μαζί με τις βάσεις δεδομένων SQL για να επιβεβαιώσουν ότι οι πληροφορίες είναι σωστές.Risk Analysis

Το Risk Analysis χρησιμοποιείται για να γίνει σωστή εκτίμηση για το αν υπάρχει πιθανότητα αρνητικού αντίκτυπου στην επιχείρηση ή το προϊόν που πρέπει να παραδοθεί. Το επίπεδο αυτό καθορίζεται μέσα από τον συνδυασμό των επιπτώσεων και των πιθανοτήτων.


Όπως αναφέραμε και στο κομμάτι της εξόρυξης δεδομένων, η SQL έχει την ικανότητα να εμφανίσει τάσεις που θα χρησιμεύσουν στον εντοπισμό ενός κινδύνου.


Από την στιγμή που θα εκτιμηθεί η συχνότητα ή η πιθανότητα, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος ενός κινδύνου. Η εκτίμηση αυτού του κινδύνου είναι βασικό στοιχείο εδώ και ένας Business Analyst με δεξιότητα και γνώσεις στην SQL θα είναι σε καλύτερη θέση για να δώσει ποσοτικές ή σχετικές τάσεις στους ενδιαφερόμενους.


Το workearly είναι η ιδανική λύση για εσένα που θέλεις να μπεις και να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας !

  • Eναι η μοναδική υπηρεσία όπου το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουμε φτιάχνεται ειδικά για εσένα και είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις τελευταίες απαιτήσεις της αγοράς

  • Είναι η μοναδική υπηρεσία όπου σε αναλαμβάνουν προσωπικά οι πιο έμπειροι επαγγελματίες του κλάδου με σκοπό να πετύχεις.

  • Στόχος είναι αρχικά να εκπαιδευτείς ειδικά για τις απαιτήσεις της αγοράς και στη συνέχεια να λάβεις προσφορές από εταιρείες για θέσεις εργασίας.

  • Σε αναλαμβάνουμε ΑΤΟΜΙΚΑ 100% ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ .


ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ


Το Workearly φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομία του εκπαιδευτικού coaching που περιλαμβάνει εξατομικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση με στόχο να προετοιμάσει κατάλληλα όποιον θέλει να μπει με αξιώσεις στην αγορά του ΙΤ. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ παρακάτω τι έγραψαν για το WORKEARLY:

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ


bottom of page