top of page

IT Support Specialist -Certified Training 2022

Έγινε ενημέρωση: 11 Φεβ 2022

Marketing Data Analyst

Ένα από τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα (στον χώρο του ΙΤ) για το 2022 είναι οι IT Support Specialists και οι Help Desk Operators, οι οποίοι προερχόμενοι από διαφορετικούς κλάδους διεκδικούν υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.


Οι Help Desk Operators, φαίνεται ότι θα εδραιωθούν στην αγορά καθώς τα στοιχεία «μιλούν» για αύξηση της ζήτησης της τάξης του 10% ως το 2026.Δεν είναι τυχαίο. Οι Tech Support Specialists ή αλλιώς IT Support Specialists ή αλλιώς (IT) Help Desk Operators, έχουν κεντρικό ρόλο σε μια εταιρεία. Από τη μία, εξασφαλίζουν ότι η τεχνολογία που η εκάστοτε επιχείρηση χρησιμοποιεί λειτουργεί απρόσκοπτα και ομαλά, ενώ είναι υπεύθυνοι για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος αντιμετωπίσουν με το hardware ή το software οι υπάλληλοι της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Από την άλλη, βοηθούν τους πελάτες εταιρειών τεχνολογίας να χρησιμοποιούν σωστά τα προϊόντα και να επιλύουν τυχόν ζητήματα προκύψουν προσφέροντας υπηρεσίες after-sales.


Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα ενός IT Support specialist;

Ανάλογα με τον τομέα και τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας για την οποία εργάζονται, τα βασικά καθήκοντα ενός IT Support specialist είναι: η εγκατάσταση και ρύθμιση του hardware και του software, το customer support, η επίλυση προβλημάτων που έχουν να κάνουν είτε με hardware είτε με software, όπως για παράδειγμα, η επαναφορά λογαριασμών που έχουν «κλειδώσει», αλλά και η διατήρηση αρχείων με τις άδειες για το εκάστοτε λογισμικό και η αντικατάσταση του εξοπλισμού. Πρωταρχική μέριμνα ενός IT Support Specialist είναι η συνεχής ενημέρωσή του για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του.Μόνο οι εταιρείες τεχνολογίας προσλαμβάνουν Help Desk Operators;

Όχι. Δεδομένου ότι σήμερα οι περισσότεροι τομείς βασίζονται στην τεχνολογία, οι Help Dek Operators είναι σε ζήτηση από πολλές διαφορετικές μεταξύ τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Χρηματοοικονομικά, την Υγεία, τον Τραπεζικό τομέα, τις Τηλεπικοινωνίες, αλλά φυσικά και στην Τεχνολογία, τόσο στο software όσο και στο hardware.


Χρειάζεται να έχεις πτυχίο για να γίνεις Help Desk Operator;

Όχι απαραίτητα. Πολλοί εργοδότες επιλέγουν υποψηφίους χωρίς πτυχίο τεχνολογίας, αρκεί να έχουν τα απαραίτητα skills που χρειάζεται ο ρόλος.


Ποια είναι τα απαιτούμενα skills;

Όσον αφορά τις τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες που χρειάζεσαι για να γίνεις Help Desk Operator & IT Support Specialist , καταρχάς είναι απαραίτητο να γνωρίζεις πώς λειτουργεί το εκάστοτε προϊόν τεχνολογίας για να μπορείς να λύσεις και τα προβλήματα που συνήθως προκύπτουν.


Στα τεχνικά skills περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Διάγνωση προβλημάτων

 • Καταγραφή των σφαλμάτων (error logs)

 • Software management and installation

 • Γνώσεις προγραμματισμού (κυρίως Python)

 • Βάσεις δεδομένων (SQL)

 • Computer & Network Security

 • Networking

 • Linux

 • VoIP(Concept, SIP & RTP Protocol, SIP Server, SIP Phone)

 • Server(Server Roles - DHCP, DNS, IAM, File, Web and Application Server)

Παρότι το τεχνικό κομμάτι είναι σημαντικό, τα λεγόμενα soft skills είναι βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο των θέσεων που έχουν να κάνουν με IT Support, όπως είναι ο Help Desk Operator.


Σε αυτά περιλαμβάνονται: η προσαρμοστικότητα, τα active listening skills, η προσοχή στη λεπτομέρεια, η αξιολόγηση των αναγκών του πελάτη, καθώς και η προώθηση των cases στα κατάλληλα τμήματα.


Οργανωτικές δεξιότητες

Για να γίνεις ένας επιτυχημένος Help Desk Operator πρέπει να οργανώνεις σωστά το χρόνο και τα tasks σου. Ευτυχώς, οι παρακάτω δεξιότητες μαθαίνονται και αποκτώνται αρκεί να εξασκηθείς σε αυτές:

 • Εφαρμογή τεχνικών οδηγιών

 • Συστήματα Help Desk Reporting

 • Ιεράρχηση εργασιών

 • Προγραμματισμός (Scheduling)

 • Διαχείριση χρόνου

 • Multitasking

 • Τήρηση προθεσμιών

 • Σύνταξη συνοπτικών email και εκθέσεων (reports)


IT Support Specialist -Certified Training 2022

 • Εκπαίδευση

Η διαδικασία εκμάθησης γίνεται με το πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και πρακτική εξάσκηση με την συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο που εργάζονται στην αγορά σε αντίστοιχους ρόλους.


1. E-learning & Video Courses

Η εκπαίδευση γίνεται 100% εξ αποστάσεως και αποκλειστικά στους χρόνους του καθενός ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία, με ασύγχρονο υλικό (e-learning) & Video Courses.


2.Προσομοιώσεις – δοκιμασίες

To WORKEARLY παρέχει τη δυνατότητα προσομοιώσεων τεχνικής αξιολόγησης με απαιτητικές ασκήσεις σε συγκεκριμένο χρόνο, όπως ακριβώς διεξάγονται σε πραγματικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, υποψήφιοι – αφού πρώτα εκπαιδευτούν με υλικό ειδικά διαμορφωμένο από Senior ΙΤ Specialists, το οποίο περιλαμβάνει case studies, live coding και assignments– συμμετέχουν σε προσομοιώσεις τεχνικής αξιολόγησης και έχουν σημαντικό προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Υπάρχει συνεχής προσωπική επικοινωνία, επίβλεψη και αξιολόγηση προόδου μέσω μικρών στόχων (microlearning). Η διαδικασία εκμάθησης γίνεται με το πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.


3.Πρακτική εξοικείωση – case studies

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλύσουν ένα περιστατικό, το οποίο θα μπορούσαν να συναντήσουν ως εργαζόμενοι στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.


4. Kαθημερινή υποστήριξη μέσω Chat & Call

Η ομάδα του Workearly διαθέτει ειδικούς επαγγελματίες κάθε αντικειμένου, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευομένων ανά πάσα στιγμή, με σκοπό να επιλύουν απορίες και να εντοπίζουν τις ελλείψεις κάθε εκπαιδευόμενου και να αναπροσαρμόζουν συνεχώς εκπαιδευτικό πλάνου, αξιολογώντας παράλληλα την πρόοδο.


5.Mock Interviews

Με την προσομοίωση συνεντεύξεων, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν σημαντικό προβάδισμα στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα skills που αξιολογούνται είναι τόσο τεχνικά όσο και soft skills.

 • Πιστοποίηση

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του προγράμματος, που τυγχάνει μεγάλης αναγνωρισιμότητας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Το Workearly δραστηριοποιείται στις εταιρικές εκπαιδεύσεις παγκοσμίως, αποτελώντας τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη των μεγαλύτερων εταιρειών και οργανισμών σε πάνω από 6 χώρες και 12 διαφορετικούς κλάδους.

 • Χρονοδιάγραμμα

Ο μέσος χρόνος διάρκειας του προγράμματος είναι 5 μήνες με τη δυνατότητα επέκτασης στους εκπαιδευόμενους που έχουν πιο απαιτητικό πρόγραμμα, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Η εκπαίδευση προσαρμόζεται στο ατομικό πρόγραμμα του καθενός.


Γιατί στο Workearly;

Δουλεύοντας στενά με υποψηφίους αλλά και εταιρείες ηγέτες του κλάδου, το Workearly αποτελεί την πρώτη υπηρεσία που δημιουργεί εξατομικευμένα και ευέλικτα εκπαιδευτικά πλάνα βάση των τωρινών απαιτήσεων και των αναγκών των οργανισμών που βρίσκονται σε αναζήτηση στελέχωσης, δημιουργώντας έτσι τόσο ανταγωνιστικούς υποψηφίους όσο και επαγγελματίες με υψηλής ποιότητας δεξιότητες που αναζητούν το upskilling στον κλάδο τους. Έχει εκπαιδευτεί πληθώρα επαγγελματιών και επιστημόνων που εργάζονται τόσο σε ελληνικές εταιρείες όσο και στην Παγκόσμια αγορά.


Έγραψαν για το Workearly:

ΒΗΜΑΤΑ – ΑΙΤΗΣΗ:

 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση για δωρεάν αξιολόγηση ώστε να ενημερωθεί για το training.

 • Στη συνέχεια, αφού προγραμματιστεί ένα ατομικό session, για την κατανόηση των στόχων και των αναγκών, θα δημιουργηθεί ένα ατομικό εκπαιδευτικό πλάνο για το Training.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:

Οι υποψήφιοι που θα προχωρήσουν σε προ-κράτηση θέσης άμεσα ,θα επωφεληθούν με ειδικές εκπτώσεις.ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

bottom of page