top of page

Οι κορυφαίες Remote Entry-level Tech ειδικότητες για το 2022


BI/DATA Analyst, Software Developer και QA Analyst (Software Tester) είναι οι πιο περιζήτητοι και καλά αμειβόμενοι ρόλοι, ιδιαίτερα για remote θέσεις εργασίας.


Η επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της τεχνολογίας, λόγω της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης και προόδου, πάντα προσέφερε πολλές επιλογές στους επαγγελματίες του χώρου. Ωστόσο, ακόμη κι αν ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη και συνεχή ανάπτυξη, υπάρχουν και σε αυτόν ειδικότητες που ξεχωρίζουν αναλόγως των γενικότερων συνθηκών.


Η επέλαση της πανδημίας και η συνεπαγόμενη εξάπλωση της τηλεργασίας σε όλους σχεδόν τους εργασιακούς τομείς (IT, marketing, ασφαλιστικός τομέας, κλπ) ανάγκασε πολλές εταιρείες να επενδύσουν και να εξελιχθούν τεχνολογικά. Αυτό ως γεγονός είχε διττό αποτέλεσμα: από τη μία, την εκτόξευση της ζήτησης των εξ αποστάσεων θέσεων εργασίας (remote jobs) και από την άλλη την αύξηση της ζήτησης συγκεκριμένων ρόλων που βοηθούν τις επιχειρήσεις στην (μετα)covid εποχή να βελτιώσουν την απόδοση και τα έσοδά τους.

Ποιες είναι οι κορυφαίες για το 2022;

1. Business Intelligence / Data Analyst

Η Ανάλυση Δεδομένων είναι η επιστήμη που δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και να τα «μεταφράζουν» σε συμπεράσματα. Οι εταιρείες συλλέγουν πολλαπλά δεδομένα – φαινομενικά ασύνδετα μεταξύ τους- από πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και τρίτα πρόσωπα και μέσω ειδικής επεξεργασίας, εξάγουν αποτελέσματα που τους βοηθούν να διαμορφώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπορική τους πολιτική και τη στρατηγική marketing, καθώς επίσης και να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες παραγωγής. Το Business Intelligence (BI) και το Data Analysis άλλαξαν τον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες και κατ’ επέκταση, τη σύσταση της αγοράς εργασίας.


Ένας BI/Data Analyst συνδυάζει Data και άλλες πληροφορίες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να πάρουν σωστές αποφάσεις. Παρότι τα ακριβή καθήκοντα ενός Data Analyst μπορεί να διαφέρουν αναλόγως την εταιρεία για την οποία εργάζεται, σε γενικές γραμμές είναι τα εξής:

 • Συγκέντρωση, φιλτράρισμα και ανάλυση δεδομένων όπως είναι τα έσοδα, οι πωλήσεις, τα στοιχεία της αγοράς και οι δείκτες αξιολόγησης της εμπειρίας χρήστη. Σε έναν BI/Data Analyst μπορεί να ζητηθεί να προγραμματίσει εργαλεία και μοντέλα για την οπτικοποίηση ή την αξιολόγηση των δεδομένων.

 • Ερμηνεία δεδομένων. Ο εντοπισμός μοτίβων (patterns) ή σημείων που χρήζουν βελτίωσης βρίσκεται στο επίκεντρο του ρόλου του BI/Data Analyst. Για παράδειγμα, ένας BI/Data Analyst μπορεί να κληθεί να αναλύσει τάσεις της αγοράς για να κατανοήσει πώς μια εταιρεία θα πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν της.

 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει από τη δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων ως και τη δημιουργία εκθέσεων και την παρουσίασή τους σε άλλες ομάδες ή σε πελάτες.


Μισθός:

Ο μέσος μισθός ενός entry-level Data Analyst στο εξωτερικό (remote jobs) κυμαίνεται μεταξύ €40.000 - €55.000. (πηγή: glassdoor.com)


Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς BI/Data Analyst;

Το επάγγελμα του Data Analyst, κατ’ επέκταση, θεωρείται από τα πιο περιζήτητα στη σύγχρονη αγορά, με τις εταιρείες να δαπανούν ολοένα και μεγαλύτερα ποσά στη στελέχωση ικανών και καταρτισμένων υπαλλήλων. Για να γίνει κάποιος Business Intelligence / Data Analyst χρειάζεται να διαθέτει μία ευρεία ποικιλία δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, με την ανάλυση, το reporting και τον προγραμματισμό. Οι «τεχνολογίες» που πρέπει να γνωρίζει ο Data Analyst είναι οι εξής:

 • Datawarehouse

 • Βάσεις δεδομένων (sql & nosql)

 • Python / R

 • Reporting or Visualization tools (PowerBI / Tableau).

Επαγγέλματα, όπως αυτό του Data Analyst, Business Analyst, Business Intelligence Analyst ή Business Intelligence Consultant απαιτούν μία ευρεία ποικιλία δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, με την ανάλυση, το reporting και τον προγραμματισμό.


Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που απευθύνονται σε Αναλυτές Δεδομένων, όπως: Business Intelligence Analyst, Reporting Analyst, Business Analyst, Business Intelligence Developer, BI/DATA Analyst, DataWarehouse Developer, Business Intelligence Project Manager, SQL Server Business Intelligence Developer, Business Intelligence Administrator, Business Intelligence Consultant.


Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να εργαστούν ως Data / BI Analysts:

Πολλοί υποψήφιοι ή επαγγελματίες, που προέρχονται από το χώρο των Θετικών Επιστημών, των Οικονομικών Επιστημών, της Διοίκησης επιχειρήσεων, παρατηρείται ότι έχουν λανθασμένη αντίληψη σχετικά με τους ρόλους στο πεδίο του Data Science. Πολλοί νομίζουν ότι δεν μπορούν να μπουν στο χώρο ούτε να συνδυάσουν το Data Science με το αντικείμενό τους. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι συνδυαστικοί ρόλοι είναι στην κορυφή των trends στην αγορά παγκοσμίως και παρέχουν πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες, προοπτικές και τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον η Ανάλυση Δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με κλάδους όπως αυτοί των Οικονομικών, της Υγείας, του Management και του Marketing. Οι μισθοί αυτών των θέσεων είναι αρκετά υψηλοί. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση αλλά οι υποψήφιοι δεν κατέχουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες.


Μπορεί κάποιος υποψήφιος να συνδυάσει το BI / Data Analysis με:


Το Data Analytics Professional Certified Training του Workearly είναι το μοναδικό εξατομικευμένο και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης στον χώρο του Business Intelligence (BI) και του Data Analysis.Οι απόφοιτοι του προγράμματος, λαμβάνουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση, και επίσης έχουν την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά, μέσω του συνεργαζόμενου ομίλου Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent, με έδρα στο Λονδίνο και παραρτήματα στην Αθήνα και το Λος Άντζελες, που είναι από τα ελάχιστα πρακτορεία ευρέσεως εργασίας παγκοσμίως που ειδικεύεται στην στελέχωση εταιρειών σε BI / Data Analysts ρόλους σε παγκόσμιο επίπεδο.
2.Software Developer

Πρόκειται για εξαιρετικά δημοφιλή ρόλο (, καθώς θεωρείται πλέον απαραίτητος σε πολλούς διαφορετικούς τομείς πέραν του IT: στον τραπεζικό, τον τομέα της υγείας, του marketing, του fintech, της ασφάλισης, της ναυτιλίας, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η φύση της δουλειάς έχει ανοίξει στους Software Developers την πόρτα των εξ αποστάσεως ευκαιρειών. Πλέον, δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι στην ίδια περιοχή με την εταιρεία στη οποία εργάζεσαι. Οι remote θέσεις είναι σε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση λόγω των υγειονομικών συνθηκών που έχουν αναδείξει τα τελευταία δύο χρόνια τα οφέλη της τηλεργασίας: οικονομικά για εταιρείες, με την εξοικονόμιση πόρων και σε επίπεδο ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας για τους εργαζόμενους.


O Software Developer είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση τω λογισμικών συστημάτων. Στις αρμοδιότητες αυτής της θέσης περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός (coding), ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εφαρμογών. Όπως πιθανότατα είναι γνωστό, οι εφαρμογές λειτουργούν με δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται σε servers. Παράλληλα, διαθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο περιηγούνται οι χρήστες. Το server-side development αποτελεί το αντικείμενο των backend developers ενώ αντίστροφα, το user interface είναι αντικείμενο των front-end developers.


Back-end Developer

Η επιτυχία του προϊόντος των εταιριών που αναπτύσσουν λογισμικά, πλατφόρμες, εφαρμογές και άλλα προγράμματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των back-end developers, δηλαδή των developers που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό του προϊόντος στη βάση του. Ο backend developer “χτίζει” όλο τον μηχανισμό ενός λογισμικού με τη βοήθεια διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού και τεχνολογιών. Έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά μια εφαρμογή είναι να την έχει δημιουργήσει μία ομάδα από ικανούς developers. Χωρίς αυτούς, το τελικό προϊόν δεν αποκτά αξία στην αγορά και αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που οι backend developers πληρώνονται με τόσο υψηλούς μισθούς και είναι περιζήτητοι.


Μισθός:

Ο μέσος μισθός ενός entry-level Software Developer στο εξωτερικό (remote jobs) κυμαίνεται μεταξύ €40.000 - €66.000. (πηγή: talent.io)


Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς Back-end Developer;

Υπάρχει η λανθασμένη πεποίθηση ότι ένας Developer αρκεί να γνωρίζει μία ή περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού. Αυτό δυστυχώς δεν ισχύει στην αγορά. Οι περισσότερες εταιρείες αναζητούν Backend Developers με μία ευρεία γνώση τεχνολογιών όπως: Backend Programming Languages, Frameworks, Databases , Servers , APIs.


Για να διεκδικήσει λοιπόν κάποιος μία θέση ως backend developer θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις σε κάποιο “Back-end Stack”. Ποια είναι τα πιο δημοφιλή;

 • Java Stack: Java & Java Frameworks (Spring Frameworks – Microservices)

 • Python Stack: Python & Python Frameworks (Django, Flask)

 • JavaScript Stack: js & Node.js Frameworks (Express, Meteor)

 • C# Stack: C# & Frameworks( ASP.NET Core ,Entity)

Επιπλέον , ένας Backend Developer οφείλει να γνωρίζει:

 • Algorithms and Data Structures

 • Databases (SQL, NoSQL)

 • Git (version control system)

 • Knowledge of APIs

 • Knowledge of Servers

 • CI /CD, Jenkins, Gitlab CI/ CD

 • Cloud/Containers, Docker

 • Unit / Integration Testing


Front-end Developer

Ο Front-End Developer είναι ένας web developer που είναι υπεύθυνος για το UI ενός website ή ενός Web Application . Πιο συγκεκριμένα, γράφει κώδικα ώστε να σχηματίσει το "κομμάτι" που βλέπει ο τελικός χρήστης. Συναντάται συχνά και με τον όρο client-side developer, σε αντίθεση με τους back-end developers που ασχολούνται με το server-side κομμάτι ενός project. Εστιάζει και προσβλέπει στο σχηματισμό και τη συντήρηση ενός άρτιου περιβάλλοντος χρήσης. Αυτό φυσικά αφορά και το οπτικό, αλλά και το λειτουργικό αποτέλεσμα. Ο front-end developer είναι υπεύθυνος για το οπτικό αποτέλεσμα, ο κώδικας που δημιουργεί συμπεριλαμβάνει όλα τα elements, τα γραφικά στοιχεία κ.ά. Ταυτόχρονα, οφείλει να διασφαλίζει πως ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδράει απροβλημάτιστα με τα στοιχεία του website. Αυτό σημαίνει πως οφείλει να τον διευκολύνει, δημιουργώντας ένα easy-to-use περιβάλλον για τους επισκέπτες. Εντός των αρμοδιοτήτων του, είναι να βελτιώνει συνεχώς το website και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να κερδίζει το ενδιαφέρον των χρηστών.


Μισθός:

Οι μισθοί για μια entry-level στο εξωτερικό (remote jobs) κυμαίνεται μεταξύ θέση κυμαίνονται από €35.000 σε €56.000. (πηγή: talent.io)


Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς Front-end Developer;

Αρχικά, ένας Front-end Developer οφείλει να γνωρίζει HTML, CSS και JavaScript αλλά οφείλει επίσης να είναι εξοικειωμένος και με κάποιο framework.


Top Frontend Frameworks:

 • React

 • Angular

 • Vue

Είναι λοιπόν σαφές ότι το ακαδημαϊκό υπόβαθρο δεν μπορεί να ισοσταθμίσει τις ελλείψεις σε σημαντικά ζητούμενα skills. Κρίσιμο κριτήριο στην επιλογή ενός Developer από μία εταιρεία είναι η τεχνική αξιολόγηση και η διαπίστωση των γνώσεων μέσω online tests και assignments. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η τεχνική αξιολόγηση είναι το σημαντικότερο μέρος της διαδικασίας πρόσληψης, ακόμα και σε “junior” θέσεις χωρίς μεγάλη προϋπηρεσία . Στην πραγματικότητα αυτό που αποδεδειγμένα συμβαίνει είναι ότι αν για μία θέση junior βρεθούν υποψήφιοι με συγκεκριμένα τεχνικά skills, τα οποία μπορούνα να αποδείξουν μέσα από μια τεχνική αξιολόγηση, ακόμα και χωρίς προϋπηρεσία μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ακόμα με πολύ καλό πρώτο μισθό.3.Software tester (QA)

Οι περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν να διενεργούν δοκιμές στα προϊόντα τους πριν από την τελική ολοκλήρωσή τους και τη διάθεσή τους στην αγορά. Οι Software Τesters είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να «τρέξουν» διάφορα tests και assurance checks, με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες σφάλματος στην τελική έκδοση του λογισμικού που δημιουργείται ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργεί ομαλά και ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών, ενώ παράλληλα είναι οικονομικά αποδοτικό.Ένας Quality Assurance (QA) Analyst ή αλλιώς Software Tester είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό και την επίλυση λαθών στο λογισμικό. Εργάζεται στενά με τους προγραμματιστές (developers) για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • ο σχεδιασμός πλάνων διενέργειας δοκιμών (test plans)

 • η παρακολούθηση της προόδου και των αποτελεσμάτων των δοκιμών

 • ο υπολογισμός κινδύνου

 • η σύνταξη κώδικα για τη διενέργεια αυτοματοποιημένων δοκιμών

 • ο εντοπισμός bugs και glitches στο λογισμικό

 • η πραγματοποίηση μη αυτοματοποιημένων δοκιμών

 • η αξιολόγηση των περιβαλλόντων χρήστη (user interfaces)

Μισθός:

Οι μισθοί για μια entry-level θέση στο εξωτερικό (remote jobs) κυμαίνονται μεταξύ €35.000 σε €52.000. (πηγή: totaljobs.com)


Από ποιον κλάδο πρέπει να προέρχεται κάποιος, ώστε να γίνει QA Tester;

Eπαγγελματίες διαφορετικών κλάδων, χωρίς εμπειρία στον χώρο του IT, μπορούν να διεκδικήσουν υψηλά αμειβόμενες και εξ αποστάσεως θέσεις εργασίας στον τομέα του Software Testing αν διαθέτουν φυσικά τα απαραίτητα skills. Εκτός από τις προφανείς ειδικότητες – δηλαδή Πληροφορική, Μηχανικοί Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί Software Testers προέρχονται και από τον χώρο των Θετικών Επιστημών, από Πολυτεχνικές, Τεχνικές ή και άλλες Σχολές (πχ. Σχολές Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής). Οι επαγγελματίες αυτών των κλάδων, αξιοποιώντας αφενός τις πρακτικές τους δεξιότητες και αφετέρου την κριτική σκέψη που έχουν αποκτήσει από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, έχουν καταφέρει να εισχωρήσει στην υψηλά αμειβόμενη αφορά του Software Testing.


Είναι απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία στον χώρο του IT για να γίνει κάποιος QA Tester;

Η απάντηση είναι πως προηγούμενη εμπειρία δεν είναι αναγκαστικά απαραίτητη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το επάγγελμα του QA συνιστά ιδανική λύση τόσο για αποφοίτους που προσπαθούν να εισέλθουν στον χώρο εργασίας όσο και για επαγγελματίες που επιθυμούν να αλλάξουν πορεία στην καριέρα τους με στόχο τη μισθολογική ανέλιξη και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.


Ποιες είναι οι δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ο QA Tester;

Οι δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι Software Testers διακρίνονται τόσο σε επικοινωνιακές όσο και σε τεχνικές.Αναφορικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες (soft skills), μερικά παραδείγματα είναι η σωστή διαχείριση του χρόνου, το multitasking, η επίλυση προβλημάτων και η έμφαση στη λεπτομέρεια.


Οι τεχνικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνουν τη γνώση τεχνολογιών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για το Software Testing, όπως για παράδειγμα:

 • SQL

 • Software Testing Techniques

 • Programming languages (Python, Java)

 • Automation Testing Tools & Frameworks (Selenium, Cypress, BDD)

 • Agile Development Process

Το software testing χωρίζεται σε δύο γνωστά τμήματα: το Αυτοματοποιημένο και το μη αυτοματοποιημένο. Παρότι και τα δύο έχουν ιδιαίτερη σημασία, βλέπουμε πως οι αυτοματοποιημένες δοκιμές έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.


Πώς μπορεί κανείς να εργαστεί στις περιζήτητες αυτές ειδικότητες;

To Workearly είναι η πρώτη personal online coaching υπηρεσία στην Ελλάδα που σε προετοιμάζει για μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή, που ήδη πολλές εταιρείες δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά remotely, το Workearly αναλαμβάνει να καθοδηγήσει όσους θέλουν να μπουν στον χώρο του IT ή του HR και να απευθυνθούν όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και στην παγκόσμια αγορά εργασίας. To Workearly απευθύνεται σε υποψηφίους που προέρχονται από κλάδους όπως αυτοί των Οικονομικών, της Πληροφορικής, της Υγείας, του Management , του HR και του Marketing.


Οποιοσδήποτε υποψήφιος ενδιαφέρεται να εργαστεί εξ αποστάσεως σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες ή για οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα του IT και του HR, μπορεί να απευθυνθεί στο Workearly και μέσω της δωρεάν αξιολόγησης προφίλ, αφού δημιουργηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλάνο, σύμφωνα με τους στόχους και το τεχνικό του υπόβαθρο, να προετοιμαστεί σωστά για να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες καριέρας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.Οι απόφοιτοι, λαμβάνουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση, και επίσης έχουν την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μέσω του συνεργαζόμενου ομίλου Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent, ένα από τα ελάχιστα πρακτορεία ευρέσεως εργασίας παγκοσμίως που ειδικεύεται στην στελέχωση εταιρειών σε υβριδικούς ρόλους.


Εκπαίδευση για εξ αποστάσεως θέσεις εργασίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, λαμβάνουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση, και επίσης έχουν την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά, μέσω του συνεργαζόμενου ομίλου Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent, με έδρα στο Λονδίνο και παραρτήματα στην Αθήνα και το Λος Άντζελες, που είναι από τα ελάχιστα πρακτορεία ευρέσεως εργασίας παγκοσμίως που ειδικεύεται στην στελέχωση εταιρειών σε Hybrid Tech ρόλους σε παγκόσμιο επίπεδο.


Αυτή τη στιγμή, ήδη πολλές εταιρείες δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά remotely, είναι ο μοναδικός οργανισμός που εξειδικεύεται στην προετοιμασία εξ αποστάσεως εργασίας και αναλαμβάνει να προτείνει θέσεις και να προβεί σε διασύνδεση σε όσους απόφοιτους θέλουν να μπουν στον χώρο και να απευθυνθούν όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στην Παγκόσμια αγορά εργασίας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Workearly συμπληρώνοντας την αίτηση εδώ.


ΒΗΜΑΤΑ – ΑΙΤΗΣΗ:

 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση για δωρεάν αξιολόγηση ώστε να ενημερωθεί για το training.

 • Στη συνέχεια, αφού προγραμματιστεί ένα ατομικό session, για την κατανόηση των στόχων και των αναγκών, θα δημιουργηθεί ένα ατομικό εκπαιδευτικό πλάνο για το Training.
Comments


bottom of page