top of page

5 Περιζήτητα προσόντα που αναζητούν οι εταιρείες το 2020
Τα soft skills, αποτελούν ένα συνδυασμό επικοινωνιακών, κοινωνικών δεξιοτήτων, στοιχείων του χαρακτήρα, συναισθηματικής νοημοσύνης και άλλων πτυχών της ζωής του υποψηφίου.


Είναι ιδιαίτερα πολύτιμα όπλα στη “φαρέτρα” ενός υποψηφίου και συνδυαστικά με τις τεχνικές γνώσεις, μπορούν να εξασφαλίσουν μια πολύ καλή θέση εργασίας ή και μια προαγωγή. Ας δούμε πέντε πολύτιμα soft skills που είναι περιζήτητα στο software industry.

Προσαρμοστικότητα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Δύο αλληλένδετες έννοιες. Ο επαγγελματίας στο χώρο του software industry αναλαμβάνει πληθώρα εργασιών και πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα τεχνικής φύσεως στην εργασία του. Καταρχάς, πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε project, ώστε να επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα πολλές φορές αποτελούν έμφυτα χαρακτηριστικά ενός υποψηφίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να τα εξελίξει.

Παράλληλα, ιδιαίτερα επιθυμητές είναι οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι εργοδότες αναζητούν συγκεκριμένο mindset. Αναζητούν υποψηφίους που πασχίζουν να λύσουν προβλήματα, αναζητώντας και εντοπίζοντας λύσεις ακόμα και όταν αυτό φαίνεται αδύνατο. Για παράδειγμα, ένας software developer έρχεται αντιμέτωπος με αναρίθμητα σφάλματα στον κώδικά του, κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο ρυθμός επίλυσης τους και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητά του είναι άμεσα συνυφασμένες με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που κατέχει.

Time management ικανότητες

Στους περισσότερους κλάδους, αλλά ιδιαίτερα στο software industry η αξιοποίηση του χρόνου μεταφράζεται σε κέρδος. Μάλιστα, στο software industry υπάρχει μια διαφοροποίηση. Πολλές φορές ο εργαζόμενος καλείται να ρυθμίσει ο ίδιος τους χρόνους με τους οποίους θα εργαστεί, ώστε να ολοκληρώσει κάποιο project. Πολλοί software developers λειτουργούν με χρονικά περιθώρια. Ο εργοδότης ζητάει ορισμένο αποτέλεσμα σε 14 ημέρες. Είναι στο χέρι του εργαζόμενου το πώς θα διαχειριστεί το χρόνο εργασίας σε αυτό το διάστημα, αλλά οφείλει να παραδώσει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Έχει την ευχέρεια για παράδειγμα, να δουλέψει 8 ώρες κάθε ημέρα, ή να δουλέψει 12 ώρες συνεχόμενα ώστε να το ολοκληρώσει νωρίτερα. Όπως καταλαβαίνετε, η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου είναι κομβικό soft skill, αφού επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του αποτελέσματος και το χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών.

Ομαδικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι εργαζόμενοι στο software industry συχνά καλούνται να συνεργαστούν, ώστε να ολοκληρώσουν κάποιο έργο. Ένας ανταγωνιστικός επαγγελματίας του χώρου, οφείλει να μπορεί να λειτουργήσει ομαδικά υπό αυτές τις συνθήκες, διότι το κέρδος του συνόλου αποτελεί και προσωπικό κέρδος. Σε αυτό βοηθούν και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Μέσω της ουσιαστικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες επιτυγχάνεται αρτιότερος έλεγχος του έργου, βοηθάει ο ένας τον άλλον και επιλύονται προβλήματα, καταλήγοντας ταχύτερα σε καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα.

Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Τα χρονικά περιθώρια, τα συχνά προβλήματα, οι απαιτήσεις του software industry, μπορούν να πιέσουν σε μεγάλο βαθμό τους εργαζομένους του κλάδου. Ιδιαίτερα οι νέοι υποψήφιοι που έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις απαιτήσεις τείνουν να πιέζονται περισσότερο. Είναι πολύτιμη η ικανότητα ενός εργαζομένου να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά υπό πίεση. Είναι σημαντικό και για την υγεία του ίδιου, αλλά και για τον εργοδότη του. Πρόκειται για ένα soft skill που μπορεί ο εργαζόμενος να εξελίξει μέσω της εμπειρίας που αποκομίζει και με σύμμαχο την επιμονή και το πάθος του για την εργασία του.

Διάθεση για σκληρή δουλειά και αυτοπεποίθηση

Ο ανταγωνισμός στο software industry είναι μεγάλος. Ένας επαγγελματίας του χώρου, δεν πρέπει να φοβάται τη σκληρή δουλειά, γιατί είναι μονόδρομος προς την επιτυχία. Η σκληρή δουλειά δεν σημαίνει απαραίτητα πολύωρη δουλειά. Σημαίνει σωστή, έξυπνη δουλειά για την ολοκλήρωση του έργου.


Στόχος της ομάδας μας, άλλωστε, μέσω των υπηρεσιών μας, είναι να κατευθύνει τον υποψήφιο, προκειμένου η σκληρή δουλειά του να είναι απόλυτα παραγωγική.


Η σκληρή δουλειά επιφέρει διακρίσεις, που προσδίδουν αυτοπεποίθηση, ένα απαραίτητο soft skill σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο. Η αυτοπεποίθηση που καλλιεργείται βοηθάει τον εργαζόμενο να διεκδικεί, να εξελίσσεται και να δημιουργεί. Τον κάνει πιο ανταγωνιστικό. Έτσι, καταφέρνει να ξεχωρίζει στην αγορά του software industry.

Στόχος της ομάδας του workearly, είναι να σας προετοιμάσουμε κατάλληλα, επιτυγχάνοντας τον απαραίτητο συνδυασμό hard και soft skills, που θα σας δώσει προβάδισμα στην αγορά .

Μέσω της συμβουλευτικής & υποστήριξης θα διεκδικήσουμε τις καλύτερες επιλογές θέσεων εργασίας.

Το workearly δημιουργήθηκε για να σε μετατρέψει γρήγορα και αποτελεσματικά από άπειρο νέο υποψήφιο στον απόλυτα ανταγωνιστικό επαγγελματία του software industry. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Μέσα από την πιό σύγχρονη και εξειδικευμένη μεθοδολογία που αναπτύξαμε, σύμφωνα με τα τελευταία trends της παγκόσμιας αγοράς, θα σε καθοδηγήσουμε να γίνεις ο ιδανικός υποψήφιος στο tech και να διεκδικήσεις τις καλύτερες ευκαιρίες καριέρας. Επικοινώνησε μαζί μας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς !


bottom of page