top of page

Recruitment & Payroll:Επαγγελματική εξειδίκευση σε περιζήτητους κλάδους του HR!Ο κλάδος του HR αναπτύσσεται ραγδαία. Πριν από λίγα χρόνια, οι Ελληνικές εταιρείες με αυτόνομο τμήμα HR ήταν ελάχιστες. Στις υπόλοιπες, ένα άτομο ήταν αρκετό για να αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες του τμήματος, από τη στελέχωση του προσωπικού έως τη διαχείριση του προσωπικού και τη διεκπεραίωση των πληρωμών.


Πλέον, οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί τη σημασία της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και επενδύουν σε επαγγελματίες που κατέχουν ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες που εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς. Τα παραδείγματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι το Recruitment και το Payroll.

Recruitment

Οι επαγγελματίες που είναι επιφορτισμένοι με το recruitment, δηλαδή την εύρεση και αξιολόγηση υποψηφίων, με σκοπό στελέχωση των εταιρειών με τους κατάλληλους εργαζόμενους. Μία από τις σημαντικότερες εργασίες ενός Recruiter είναι ο εντοπισμός υποψηφίων. Έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες της εταιρείας, o Recruiter θα πρέπει να αναζητήσει υποψηφίους που διαθέτουν τις ζητούμενες δεξιότητες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας -με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. LinkedIn) και τα ειδικά λογισμικά- έχει συνδράμει ουσιαστικά στην αυτοματοποίηση και την απλοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης.


Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος Recruiter;


Ένας Recruiter θα πρέπει να διαθέτει αυξημένο critical thinking, να είναι οργανωτικός, διορατικός και επικοινωνιακός, καθώς επίσης και να διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα.Ανάμεσα στις γνώσεις που απαιτούνται είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας εταιρείας, η κατανομή ρόλων και οι διαθέσιμες μέθοδοι, τα εργαλεία και τα βήματα που διατίθενται για την αποτελεσματική αναζήτηση και αξιολόγηση προσωπικού. Οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις δεξιότητες έναντι των ακαδημαϊκών τίτλων. Αυτός είναι και λόγος για τον οποίο οι Recruiters, όπως φανερώνει και η πραγματικότητα, δεν προέρχονται από μία συγκεκριμένη Σχολή. Θα λέγαμε λοιπόν πως ο ακαδημαϊκός τίτλος δεν είναι περιοριστικός. Στην πλειονότητα τους, οι Recruiters προέρχονται από Θεωρητικές Σχολές, όπως Ψυχολογία, Φιλολογία, Παιδαγωγικά, Κοινωνικές Πολιτικές Επιστήμες αλλά και Θετικές Επιστήμες, όπως Μαθηματικό, Φυσικό, Οικονομικά και Πληροφορική.


Πώς μπορεί να γίνει κάποιος Recruiter;


Το Workearly έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα "HR Recruiter". Με έναν ειδικά διαμορφωμένο κύκλο ατομικών μαθημάτων, σεμιναρίων, αξιολογήσεων, case studies και προσομοιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλα τα επαγγέλματα του HR, την περιγραφή κάθε θέσης, τα απαιτούμενα skills (soft & technical) και να ενσωματώσουν όλες παραπάνω γνώσεις σε πρακτικά παραδείγματα από την αγορά.


Το πρόγραμμα του Workearly διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με τον όμιλο Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες στελέχωσης τεχνολογικών ρόλων και εύρεσης ταλέντων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες και εκδίδει αναγνωρισμένη βεβαίωση κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Vaquancy διασφαλίζει τη διασύνδεση με την αγορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο για remote όσο και διά ζώσης θέσεις εργασίας.


Πιστοποίηση προγράμματος:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα λάβεις πιστοποίηση από τη Reatcode, τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία αναγνωρίζεται ως εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Certification Institute – USA).


Αίτηση συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν αίτηση συμμετοχής, και αφού προηγηθεί αξιολόγηση της αίτησης θα ακολουθήσει συνέντευξη και ενημέρωση σχετικά με τα διαδικαστικά του προγράμματος.Tech Recruiting:

Τέλος, για HR Professionals οι οποίοι έχουν εμπειρία στο Recruiting, ο υβριδικός ρόλος, γνωστός και ως Tech Recruiter ή IT Recruiter, αποτελεί αυτή την στιγμή την πιο περιζήτητη ειδικότητα στον κλάδο του HR. Οι Tech Recruiters να απορροφώνται άμεσα τόσο εγχώρια, όσο και από εταιρείες του εξωτερικού. Διαβάστε περισσότερα εδω
Payroll

Πρόκειται για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Με απλά λόγια, την πληρωμή των μισθών. Μολονότι ακούγεται μία απλή διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες δίνουν εντολή για τραπεζικές πληρωμές, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.


Η διαδικασία μισθοδοσίας περιλαμβάνει – εκτός από την καταβολή των μισθών- μία σειρά από διαδικασίες ενώπιον των δημόσιων και ασφαλιστικών Φορέων, με σκοπό τη συμμόρφωση των εταιρειών με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διευθέτηση των ασφαλιστικών εισφορών και ενσήμων, η σύνταξη και υποβολή καταστάσεων Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων.Σε αντίθετη με το recruitment και άλλες ειδικότητες του HR, το Payroll έχει αρκετά τεχνικό χαρακτήρα. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το Payroll (συνήθως Payroll Specialists) αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν κατά γράμμα νόμους και κανόνες. Για αυτόν τον λόγο, η γνωσιακή κατάρτιση των επαγγελματιών του Payroll είναι κρίσιμη για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία μιας εταιρείας.Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος Payroll Specialist;


Αναφορικά με τα soft skills, ένας Payroll Specialist θα πρέπει να είναι οργανωτικός, μεθοδικός, προσαρμοστικός και να δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια. Επίσης, απαιτείται συνεχώς ενημέρωση και παρακολούθηση της σχετικής επικαιρότητας, δεδομένου ότι νέοι νόμοι, αποφάσεις και εγκύκλιοι μεταβάλλουν συνεχώς τις υποχρεώσεις των εταιρειών τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίοδος της πανδημίας, με καθημερινές εγκυκλίους και ρυθμίσεις που μετέβαλλαν τις απαιτούμενες ενέργειας και απαιτούσαν την άμεση προσαρμογή των εταιρειών στα νέα δεδομένα.


Οι τεχνικές γνώσεις που καλείται να έχεις ένα Payroll Specialist είναι συγκεκριμένες και δεν καλύπτονται μέσω της διδασκαλίας στο πλαίσιο κάποιου συγκεκριμένου ακαδημαϊκού τίτλου. Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα τους τύπους εργασιακών σχέσεων και συμβάσεων (πχ. ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μισθωτών πλήρους ή μερικής απασχόλησης), τον υπολογισμό μισθών, δώρων, επιδομάτων, τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με το είδος της εργασιακής σχέσης, τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής δημόσιων εγγράφων σε πλατφόρμες Δημοσίων ή Ασφαλιστικών Οργανισμών.Πώς μπορεί να γίνει κάποιος Payroll Specialist;


Το μοναδικό πρόγραμμα στη Ελλάδα που προετοιμάζει επαγγελματίες για τον χώρο του Payroll είναι το πρόγραμμα “HR Payroll” του Workearly. Υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την ειδικότητα του Payroll μπορούν να αποκτήσουν- μέσω του προγράμματος του Workearly- πρακτική εξοικείωση με το αντικείμενο μέσα από εργασίες, ασκήσεις, προσομοιώσεις και φυσικά θεωρητική κατάρτιση. Η πλειονότητα των γνώσεων που αναφέραμε παραπάνω είναι γνώσεις που αποκτώνται με την εμπειρία και την τριβή. Το Workearly παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να ισοσταθμίσουν τυχόν έλλειψη επαγγελματικής τριβής, με τη βοήθεια κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο.


Οι εταιρείες επενδύουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους στον τομέα του Payroll, δεδομένου ότι το κόστος για ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) συνιστά σημαντικό κόστος που προσπαθούν να περιορίσουν.


Πιστοποίηση προγράμματος:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα λάβεις πιστοποίηση από τη Reatcode, τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία αναγνωρίζεται ως εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Certification Institute – USA).


Αίτηση συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν αίτηση συμμετοχής, και αφού προηγηθεί αξιολόγηση της αίτησης θα ακολουθήσει συνέντευξη και ενημέρωση σχετικά με τα διαδικαστικά του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα HR Training του Workearly και να επικοινωνήσουν, συμπληρώνοντας την αίτηση τους εδώ.HR DIGITAL SCHOOL

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα digital course το οποίο εμβαθύνει τόσο στο recruitment όσο και το payroll, το HumanVue έχει δημιουργήσει ειδικό πρόγραμμα “HR Specialist (Recruitment & Payroll)”, με στόχο την προετοιμασία επαγγελματιών για να εισέλθουν ή να ανελιχθούν στον χώρο του Recruitment. Η εκπαίδευση γίνεται αποκλειστικά online και είναι ασύγχρονη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που επιθυμούν και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα όποτε τους εξυπηρετεί.

Ετικέτες:

bottom of page