top of page

Τι είναι τα Healthcare Analytics;


Τι είναι το Tableau και που χρησιμεύει;
Τι είναι τα Healthcare Analytics;

Τα Healthcare Analytics είναι η ανάλυση τωρινών και παλαιότερων δεδομένων με στόχο την πρόβλεψη τάσεων και τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της εξάπλωσης των νόσων.


Ο τομέας των Healthcare Analytics καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα τόσο σε μακροοικονομικό (macro) όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο (micro). Μπορεί να αποκαλύψει τρόπους βελτίωσης της ποιότητας στη φροντίδα των ασθενών, των κλινικών δεδομένων, της διάγνωσης, αλλά και της επιχειρηματικής διαχείρισης. Όταν συνδυάζονται με συστήματα Business Intelligence (suites) και εργαλεία απεικόνισης δεδομένων (data visualization), τα healthcare analytics βοηθούν τη διοίκηση παρέχοντας πληροφορίες και πρακτικά συμπεράσματα που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.


Όσον αφορά τα νοσοκομεία και τους healthcare managers, τα healthcare data analytics παρέχουν ένα συνδυασμό οικονομικών και διοικητικών δεδομένων μαζί με πληροφορίες που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη φροντίδα των ασθενών, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και να συνεισφέρουν στις υπάρχουσες διαδικασίες.


Τα συστήματα Healthcare Business Intelligence δίνουν έμφαση σε μεγάλες κατηγορίες δεδομένων για συλλογή και ανάλυση: κόστη και οικονομικές απαιτήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, κλινικά δεδομένα συνδυασμένα με τη συμπεριφορά και τη γνώμη του ασθενή.Η πρώτη κατηγορία βοηθά στoν εντοπισμό των περιοχών που χρήζουν βελτίωσης, ώστε να γίνει περισσότερο αποδοτική η λειτουργία τους, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Η έρευνα κι ανάπτυξη είναι σημαντικές πλευρές της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες παρέχουν νέες καινοτόμες λύσεις και θεραπείες που μπορούν να καταγραφούν, να μετρηθούν και να αναλυθούν.Τα κλινικά δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η διοίκηση να προσδιορίσει ποια σημεία των υπηρεσιών χρειάζονται βελτίωση. Επίσης, προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεραπειών και τα ποσοστά επιτυχίας, μεταξύ άλλων.Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι τα Healthcare Analytics βοηθούν να κατανοήσουμε πώς αντιδρούν οι ασθενείς στην εκάστοτε υπηρεσία και θεραπεία. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η διεύρυνση και συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών.

Τι σημαίνει Healthcare Data Analyst;

Ο Healthcare Data Analyst είναι ο επαγγελματίας που συλλέγει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, τα ερμηνεύει, τα αναλύει και εξάγει συμπεράσματα. Σκοπός την ανάλυσης δεν είναι πάντοτε ο ίδιος. Κάποιες φορές σκοπός είναι να εξηγηθεί μία κατάσταση, άλλες να προβλεφθεί μία μελλοντική ενέργεια και κάποιες άλλες να βρεθεί η ιδανική λύση με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Σε κάθε περίπτωση, ο Healthcare Data Analyst είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει την «μετατροπή» μεγάλου όγκου ιατρικών ή φαρμακευτικών δεδομένων σε συμπεράσματα.Για παράδειγμα, χάρη στον Healthcare Data Analyst, είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια σχετικά με το δείκτη θνησιμότητας μιας ασθένειας, τον μέσο όρο χρόνου νοσηλείας των ασθενών με συγκεκριμένες παθήσεις, την αποτελεσματικότητα μιας φαρμακευτικής αγωγής καθώς επίσης και την πρόβλεψη δαπανών σε συνάρτηση με συγκεκριμένες ανάγκες ενός οργανισμού Υγείας.


Επομένως, ένας επαγγελματίας που συνδυάζει το υπόβαθρο στον τομέα της Υγείας και τις δεξιότητες Ανάλυσης Δεδομένων είναι ο τέλειος υποψήφιος θέσεις εργασίας όπως οι ακόλουθες:

  • Αναλυτής Υγείας

  • Αναλυτής Δεδομένων Υγείας (HDA)

  • Αναλυτής Διαχείρισης Πληροφοριών Υγείας (HIM)

  • Επιχειρηματικός Αναλυτής Υγείας

  • Αναλυτής Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας (EHR)

  • Αναλυτής Διαχείρισης Κλινικών Δεδομένων


Remote jobs.

Η επέλαση της πανδημίας και η συνεπαγόμενη εξάπλωση της τηλεργασίας σε όλους σχεδόν τους εργασιακούς τομείς (IT, Healthcare Analytics, ασφαλιστικός τομέας, κλπ) ανάγκασε πολλές εταιρείες να επενδύσουν και να εξελιχθούν τεχνολογικά. Αυτό ως γεγονός είχε διττό αποτέλεσμα: από τη μία, την εκτόξευση της ζήτησης των εξ αποστάσεων θέσεων εργασίας (remote jobs) και από την άλλη την αύξηση της ζήτησης συγκεκριμένων ρόλων που βοηθούν τις επιχειρήσεις στην (μετα)covid εποχή να βελτιώσουν την απόδοση και τα έσοδά τους.Ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προϋπηρεσία ή ακαδημαϊκή εξοικείωση με τον κλάδο της Υγείας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες, όπως: SQL – Databases), Tableau – Data Visualization, βασικές γνώσεις προγραμματισμού – Python, καθώς και άλλα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία σχετίζονται με την ανάλυση, το Reporting και το Machine Learning. Εκτός από τις τεχνικές δεξιότητες, είναι απαραίτητο το critical thinking, το ομαδικό πνεύμα και η έμφαση στη λεπτομέρεια.Πώς μπορεί ένας επαγγελματίας του κλάδου της Υγείας να αποκτήσει τις παραπάνω δεξιότητες και να πιστοποιηθεί σε αυτές;


Το Healthcare Data Analytics Professional Certified Training του Workearly είναι το μοναδικό εξατομικευμένο και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης στον χώρο των Healthcare Analytics.Το Workearly, μέλος δικτύου εταιρειών σχετικά με την εκπαίδευση, την εύρεση εργασίας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες, με παρουσία σε παραπάνω από 6 χώρες, έχει δημιουργήσει το πρώτο ειδικό πρόγραμμα ειδικό για Healthcare Data Analysts, με πολύ μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευομένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα συνίσταται σε εξατομικευμένη εκπαίδευση, δηλαδή ατομική προετοιμασία κάθε υποψηφίου, ανάλογα με το γνωσιακό και επαγγελματικό υπόβαθρο καθενός.


Οι απόφοιτοι του προγράμματος, λαμβάνουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση, και επίσης έχουν την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά, μέσω του συνεργαζόμενου ομίλου Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent, με έδρα στο Λονδίνο και παραρτήματα στην Αθήνα και το Λος Άντζελες, που είναι από τα ελάχιστα πρακτορεία ευρέσεως εργασίας παγκοσμίως που ειδικεύεται στην στελέχωση εταιρειών σε Healthcare Analytics ρόλους σε παγκόσμιο επίπεδο.Αυτή τη στιγμή, ήδη πολλές εταιρείες δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά remotely, είναι ο μοναδικός οργανισμός που εξειδικεύεται στην προετοιμασία εξ αποστάσεως εργασίας για χώρες του Εξωτερικού και αναλαμβάνει να καθοδηγήσει όσους θέλουν να μπουν στον χώρο των Healthcare Analytics και να απευθυνθούν όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στην Παγκόσμια αγορά εργασίας.


Διαβάστε τι έγραψαν για τα Healthcare Analytics και το Workearly:

Comments


bottom of page