Το WORKEARLY στο BHMAΗ Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" αναφέρεται στην καινοτομία του Workearly ως την πρώτη υπηρεσία στην Ελλάδα που προετοιμάζει και εκπαιδεύει υποψηφίους ατομικά, στο χώρο της τεχνολογίας , με σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να εργαστούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές του εξωτερικού.


Αναφέρει επίσης το επάγγελμα του Software Tester (QA) ως μία από τις καλύτερες

επιλογές καριέρας για εξ αποστάσεως εργασία.


Επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων, χωρίς εμπειρία στον χώρο του IT, μπορούν να διεκδικήσουν υψηλά αμειβόμενες και εξ αποστάσεως θέσεις εργασίας στον τομέα του Software Testing.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ
Το workearly αποτελεί την πρώτη remote coaching εκπαιδευτική υπηρεσία για επιτυχημένη καριέρα στην αγορά της τεχνολογ