top of page

Ασχολείσαι με το management?Μάθε για το Scrum και για το ρόλο του Scrum MasterΤο Scrum είναι μια από τις πιο γνωστές μεθοδολογίες παραγωγής έργου και αποτελεί υποκατηγορία του Agile.


Πρόκειται για ένα framework, ένα περιβάλλον στο οποίο συγκροτούνται ομάδες ανθρώπων, με σκοπό να παράγουν ευέλικτα και αποδοτικά έργο με το υψηλότερο δυνατό value.

Πιο συγκεκριμένα, το Scrum στοχεύει στην ταχεία υλοποίηση πολύπλοκων project, μέσω της αποδοτικής συνεργασίας. Δίνει έμφαση στην απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων που δραστηριοποιούνται σε ένα project, οι ευθύνες βαραίνουν όλο το σύνολο και το έργο κατακερματίζεται σε μικρότερα κομμάτια.


Τι σημαίνει αυτό;


Σημαίνει πως σκοπός της ομάδας δεν είναι να παράγει ένα συνολικό έργο που θα χρειαστεί ένα εκτενές χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί. Σκοπός είναι να υλοποιούνται συνεχώς κομμάτια του έργου.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη επικοινωνία ενώ η συνεχής πρόοδος λειτουργεί σαν ερέθισμα, με αποτέλεσμα το συνολικό έργο να υλοποιείται πιο γρήγορα. Παράλληλα, ο κατακερματισμός του έργου σε κομμάτια, επιτρέπει την καλύτερη κατανόησή του, διευκολύνει τη διαχείρισή του και παράλληλα, όποια προβλήματα και δυσκολίες ανακύψουν επιλύονται πιο άμεσα και αποτελεσματικά.
Η δύναμη του Scrum έγκειται στην ύπαρξη αυτοδιαχειριζόμενων, δυναμικών ομάδων, που επιτελούν στοχευμένο κομμάτι έργου σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Τα workcycles του Scrum, ονομάζονται Sprints.

Ένα Sprint συνήθως δεν ξεπερνάει τη χρονική διάρκεια του ενός μήνα. Στο Scrum τα χρονικά διαστήματα εντοπίζονται και με τον όρο time-box. Ξεκινάει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του στόχου του προηγούμενου Sprint και ολοκληρώνεται όταν η ομάδα θεωρήσει πως ο αρχικός στόχος που έχει τεθεί, έχει υλοποιηθεί.
Κατά τη διάρκεια ενός Sprint,

● δεν γίνονται αλλαγές που μπορεί να βλάψουν την παραγωγική διαδικασία

● δεν μειώνονται οι στόχοι αναφορικά με την ποιότητα

● μπορούν να γίνουν μικρές αλλαγές στόχευσης αν προκύψουν ανάλογες πληροφορίες, πάντα σε συνεννόηση του Product Owner και του Development Team.

Μιας και αναφέρθηκα στους ρόλους του Product Owner και του Development Team, ας δούμε πως συγκροτούνται ο ρόλοι στο περιβάλλον του Scrum. Μην νομίζετε ότι θα μας πάρει πολύ, μιας και ήδη έχουμε συναντήσει τους δύο από τους τρεις. Όπως είπαμε, το Scrum είναι ένα ευέλικτο, διαυγές σύστημα που βασίζεται στη συνεχή πρόοδο. Η πρόοδος αυτή, δεν προκύπτει μέσω της συνεχής επίβλεψης και των συνεχών διορθωτικών κινήσεων από μια διοικητική ομάδα. Μια τέτοια λογική θα επιδρούσε αρνητικά στη δυναμική της ομάδας.


Στο σύστημα εντοπίζονται τρεις ρόλοι:

Product Owner: Όπως το φαντάζεστε, είναι το άτομο που θέτει το όραμα, το στόχο του έργου. Σχηματίζει το backlog του προϊόντος, στο οποίο καταγράφονται οι απαιτήσεις.

Development Team: Η ομάδα που αναλαμβάνει την εκποίηση ενός Sprint. Απαρτίζεται ιδανικά από 4-5 άτομα. Οφείλει να διαχειριστεί το έργο, να είναι δημιουργική και ευέλικτη.

Scrum Master: Στο Scrum δεν υπάρχουν team leaders. O Scrum Master είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της φιλοσοφίας και των κανόνων του Scrum κατά τη διάρκεια ενός Sprint.Ας μείνουμε λίγο στον τελευταίο αυτό ρόλο, μιας και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τι είναι, λοιπόν, ο Scrum Master, αν όχι team leader του development team; Με τι ασχολείται και τι skills χρειάζεται;


O Scrum Master δεν είναι Product Manager, ούτε Team Leader. Αποτελεί ζωτικό κομμάτι της ομάδας παραγωγής. Δε είναι το άτομο που θα πει στην υπόλοιπη ομάδα τι πρέπει να κάνει. Ο Scrum Master παρατηρεί, αλληλεπιδρά με τα άτομα της ομάδας και διασφαλίζει πως το σύστημα παραμένει αποδοτικό, πως κινούνται σωστά για να υλοποιήσουν το στόχο.


Για παράδειγμα, ο Scrum Manager επιβλέπει διαδικασίες όπως:

● Την τήρηση των βασικών κανόνων που συγκροτούν τη φιλοσοφία του Scrum. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα (time-box); Προγραμματίζονται planning meetings; Αξιοποιείται το backlog;

● Την ύπαρξη κατάλληλου, υγιούς κλίματος εντός του εργασιακού περιβάλλοντος της ομάδας. Υπάρχουν διαφωνίες; Υπάρχει feedback μεταξύ των ατόμων;

● Τον εντοπισμό εναλλακτικών μεθόδων που η ομάδα ίσως αγνοεί και μπορούν να εξάρουν την παραγωγικότητά της.

● Τη σωστή και οργανωμένη επικοινωνία, ώστε να μην υπάρχουν παραλείψεις και καθυστερήσεις.

Ακόμα και αν ο Scrum Master εντοπίσει προβλήματα, δεν ενεργεί διορθωτικά και αυθαίρετα. Επικοινωνεί με την ομάδα, εξηγεί και παρουσιάζει την κατάσταση. Αφήνει την ομάδα να αλληλεπιδράσει με τα πορίσματά του και να αποφασίσει.


Οι αποφάσεις είναι κοινές και πρέπει να τηρούνται από το σύνολο της ομάδας. Παράλληλα, είναι σε επικοινωνία με τον Product Owner, του παρουσιάζει στοιχεία και τον συμβουλεύει προκειμένου να αυξήσει την επιστροφή της επένδυσής του (ROI). Καταλαβαίνετε, πως οι αρμοδιότητες ενός Scrum Master είναι πολλαπλές. Για αυτό το λόγο όμως είναι περιζήτητος στην αγορά εργασίας.Οι πολλαπλές αρμοδιότητες ενός Scrum Master, καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη ορισμένων skills. Ο ρόλος του δεν είναι εύκολος. Θα πρέπει να κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποδοτικά με την ομάδα. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει αναπτύξει συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να μπορεί να καταλάβει τις ανάγκες των ατόμων που τον πλαισιώνουν. Διαφορετικά, δεν θα είναι σε θέση να καταλάβει πότε κάποιο μέλος της ομάδας δεν είναι ευχαριστημένο ή αδυνατεί να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει σωστά. Οφείλει να ανεβάζει το ηθικό της ομάδας, να έχει διαύγεια ώστε να διαβλέπει τη μεγάλη εικόνα και να είναι ευέλικτος.

Χρειάζονται ικανότητες διαχείρισης όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Σε αυτό φυσικά περιλαμβάνονται και τεχνικές γνώσεις, καθώς χωρίς τη χρήση ειδικών προγραμμάτων ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να επιτύχει σωστή διαχείριση. Παράλληλα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιήσει σωστά τις πληροφορίες και τα ευρήματα που αποκτάει. Καλείται να τα παρουσιάζει όχι μόνο στον Product Owner αλλά και στα meetings της ομάδας του. Χωρίς αυτά τα insights και τη σωστή παρουσίασή τους, δυσχεραίνεται η παραγωγική διαδικασία και χάνονται σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσης.

Αν ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε αυτό το ρόλο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως είναι απαιτητικός και προαπαιτεί κατάλληλη προετοιμασία.


Η εμπειρία είναι πολύτιμη, διότι δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει απόλυτη εικόνα από θεωρητικές πληροφορίες. Η ομάδα του Workearly γνωρίζει αυτό το περιβάλλον και είναι σε θέση να σας δώσει παραπάνω πληροφορίες και να σας καθοδηγήσει.Το workearly δημιουργήθηκε για να σε μετατρέψει γρήγορα και αποτελεσματικά από άπειρο νέο υποψήφιο στον απόλυτα ανταγωνιστικό επαγγελματία του software industry. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Μέσα από την πιό σύγχρονη και εξειδικευμένη μεθοδολογία που αναπτύξαμε, σύμφωνα με τα τελευταία trends της παγκόσμιας αγοράς, θα σε καθοδηγήσουμε να γίνεις ο ιδανικός υποψήφιος στο tech και να διεκδικήσεις τις καλύτερες ευκαιρίες καριέρας. Επικοινώνησε μαζί μας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς !

Comments


bottom of page