top of page

Data Science Guide For 2023


Η επιστήμη των δεδομένων ή αλλιώς Data Science, τα τελευταία χρόνια γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη ενώ βρίσκεται στις πιο περιζήτητες ειδικότητες για το 2023.


Στις μέρες μας, οι επιχειρήσεις δέχονται τεράστιο όγκο πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών τους.Για να γίνει αυτό, να λάβουν δηλαδή, τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα από τον μεγάλο όγκο δεδομένων που συλλέγονται, χρειάζονται έναν εξειδικευμένο επαγγελματία: τον Data Analyst. Η δουλειά του data analyst είναι να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες που έπειτα θα αξιοποιηθούν για την λήψη αποφάσεων σε μια εταιρία. Οι προοπτικές εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, είναι εξαιρετικά αυξημένες τα τελευταία χρόνια, με εξαιρετικά συχνό το φαινόμενο, επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς, να κάνουν στροφή στην καριέρα τους και να στρέφονται στο data analysis.


Eπαγγελματίες από διάφορους κλάδους, όπως για παράδειγμα την πληροφορική, τα οικονομικά, τη λογιστική, το management ή τις θετικές επιστήμες, καταφέρνουν να γίνονται περιζήτητοι στην αγορά ως Data Analysts. Οι Data Analysts χαρακτηρίζονται από μια ευρεία ποικιλία δεξιοτήτων τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, με την ανάλυση, το reporting,τον προγραμματισμό αλλά και δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, το time-management και πολλές ακόμη.

 

Tο πιο δημοφιλές πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο Data Science σε πάνω από 10 χώρες.


Διάρκεια: 3-5 μήνες

Έναρξη: Ιανουάριος 2023

Early Bird Offer: -35% (για περιορισμένες θέσεις)

Κλείσε από τώρα για το 2022 - 2023 και εξοικονόμησε 35%


 

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά, τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος ώστε να γίνει επιτυχημένος Data Analyst:


Hard Skills
Πηγή: Berkeley Extension

1.Python

Python είναι μια δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της ευελιξίας της, καθώς και για το εκτεταμένο collection με libraries της, οι οποίες είναι πολύτιμες για αναλύσεις και σύνθετους υπολογισμούς.


2.R

Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού, εξειδικευμένη για υπολογισμούς στατιστικής φύσεως και οπτικοποίησης δεδομένων. Είναι λιγότερο δημοφιλής από τη Python, αλλά εξίσου χρήσιμη.


3.Data Visualization

Η οπτικοποίηση δεδομένων και πληροφοριών είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που ασχολείται με τη γραφική αναπαράσταση δεδομένων και πληροφοριών. Είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας όταν τα δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι νούμερα. Τα πιο γνωστά εργαλεία είναι το PowerBI και το Tableau.


4.Data Analysis

Data analysis είναι μια διαδικασία επιθεώρησης, καθαρισμού, μετασχηματισμού και μοντελοποίησης δεδομένων με στόχο την ανακάλυψη χρήσιμων πληροφοριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την βοήθεια στη λήψη αποφάσεων.


5.Statistics

Οι στατιστικές γνώσεις βοηθούν τους επιστήμονες δεδομένων να εντοπίζουν τις τάσεις νωρίς στη μελέτη τους και στη συνέχεια μπορούν να εστιάσουν σωστά στον τομέα της έρευνάς τους.


6.Machine Learning

Το Machine learning Αυτοματοποιεί ολόκληρη τη ροή εργασίας ανάλυσης δεδομένων για να παρέχει βαθύτερες, ταχύτερες και πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες. Πώς λειτουργεί αυτό; Το machine learning είναι ένα υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιεί αλγόριθμους για την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων.


7. Databases SQL/NoSQL

Oι βάσεις δεδομένων SQL & NoSQL (σχεσιακές & μη σχεσιακές) χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο τομέα των Data Analytics καθώς ένας data analyst διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων.


8.TensorFlow

TensorFlow is a free and open-source software library for machine learning and artificial intelligence. Το TensorFlow είναι μια δωρεάν βιβλιοθήκη λογισμικού ανοιχτού κώδικα για μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά εργασιών.


Data Science Professional Certification


Το Data Science Professional Certification του Workearly είναι το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον χώρο του Data Science.


  • Εκπαιδεύσου στα skills που ζητούνται στην αγορά του Data Science και της Ανάλυσης Δεδομένων το 2023.

  • Εγγράψου στην Βάση πιστοποιημένων Data Science Professionals.


Level: Beginners / Intermediate Languages: GR & EN 97% Popularity 6+ Professional Trainers ανά εκπαιδευόμενο

4200 εγγεγραμμένοι Skills: ETL, Data Warehouses, SQL, Python, PowerBI, Tableau, Big Data, Machine Learning, Tensorflow
Soft Skills
Πηγή: SkillUp

Επίλυση προβλημάτων

Το να είσαι καλός στην επίλυση προβλημάτων είναι ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό για έναν επιστήμονα δεδομένων. Η εργασία και η βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων προσδίδουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για οποιαδήποτε ομάδα.


Κριτική Σκέψη

Η κριτική σκέψη βοηθά στην εξάλειψη των ανωμαλιών και των λανθασμένων τιμών στα σύνολα δεδομένων και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διαδικασία ξεκαθαρίσματος των δεδομένων και της διαχείρισης τους


Υπομονή και επιμονή

Το κοσκίνισμα των δεδομένων μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και τα μοτίβα δεν θα ξεπηδούν πάντα πρόθυμα. Η υπομονή είναι το κλειδί για την εύρεση αυτών των πολύ σημαντικών πληροφοριών.


Συνεργασία και ομαδική εργασία

Οι data analysts συνήθως εργάζονται μέσα σε μια ομάδα και έτσι πρέπει να συνεργάζονται καλά. Πρέπει επίσης να συνεργαστούν με άλλα τμήματα για να συλλέξουν δεδομένα και να μοιραστούν τα ευρήματά τους.


Ποιον αφορούν οι παραπάνω δεξιότητες;

Οι δεξιότητες αυτές αφορούν όλους τους επαγγελματίες ή φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν στον τομέα του Data Science, με σκοπό να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Για να αποκτήσει κάποιος τις δεξιότητες αυτές, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως δεν είναι απαραίτητο να έχoυν πτυχίο Πληροφορικής. Ο πιο αποδοτικός τρόπος πιστοποίησης των δεξιοτήτων αυτών σήμερα, είναι τα digital badges/credentials και τα certifications.


Πόσο σημαντικό είναι ένα Digital Badge-Credential;

Για να εμπλουτίσει κάποιος το βιογραφικό του σήμερα, δεν είναι αρκετό ένα πτυχίο πανεπιστημίου.Σε πολλές περιπτώσεις τα Digital Badges & Certifications μπορεί να είναι πιο χρήσιμα από ένα πτυχίο ειδικότερα σε ταχέα εξελισσόμενους κλάδους όπως για παράδειγμα το Data analytics . Tα Digital Badges μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνώση σε συγκεκριμένα φάσματα γνώσης και να προσφέρουν, καλύτερες απολαβές, μεγαλύτερη εξειδίκευση και ευκαιρίες καριέρας.


Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που παρέχουν αναγνωρισμένα Digital Credentials;

Αποτελώντας μία από τις λίγες εταιρείες στην Ευρώπη, με τα διαπιστευτήρια του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Certification Institute – USA), το Workearly προχώρησε σε συνεργασία με την Credly, τον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο digital credentials στον κόσμο για την παραγωγή εξειδικευμένων micro-credentials, ώστε να έχουν μοναδική αντιμετώπιση και αναγνώριση οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του. Οι απόφοιτοι του Workearly λαμβάνουν Digital Badge, που τυγχάνει μεγάλης αναγνωρισιμότητας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Γιατί να επιλέξει κάποιος τo Workearly;

Το Workearly προσφέρει το πρώτο αμιγώς Data Science School στην Ελλάδα, όπου περιλαμβάνονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές και πρακτικές. . Πιο συγκεκριμένα τα courses σε Data analytics, SQL, Python, Tensorflow, NumPy & Pandas, Tableau, PowerBI, δημιουργούν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που υπάρχει στην Ελληνική αγορά αυτήν τη στιγμή. Το Workearly αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα στην Ελλάδα. Προσφέρει εκπαιδευτική προσομοίωση και όχι ένα απλό σεμινάριο: Αυτή είναι και η σημαντικότερη καινοτομία του προγράμματος. Πρόκειται για έναν συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής ενασχόλησης με το αντικείμενο μέσα από πραγματικά case-studies, αξιολογήσεις και online bootcamps. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν εις πέρας εργασίες που θα κληθούν να αναλάβουν και ως επαγγελματίες στην αντίστοιχη θέση.


Εκπαίδευση με προσομοίωση εξ αποστάσεως εργασίας

Σε ένα πρόγραμμα που διαμορφώνεται αποκλειστικά από κάθε συμμετέχοντα (είτε Junior είτε Senior), βασισμένο στο δικό του χρονικό πρόγραμμα, δίνεται η ευκαιρία σε επαγγελματίες και φοιτητές να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν στον τομέα του Data Science και έπειτα να διασυνδεθούν με κορυφαίες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω της συνεργασίας του Workearly, με την Vaquancy, το recruiting hub που συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς της Silicon Valley.


  • Εκπαιδεύσου στα skills που ζητούνται στην αγορά του Data Science και της Ανάλυσης Δεδομένων το 2023.

  • Εγγράψου στην Βάση πιστοποιημένων Data Science Professionals.


AWARDS

Το Workearly powered by Reatcode απέσπασε σημαντικές διακρίσεις (δείτε εδώ), συμμετοχές ρεκόρ από υποψηφίους και εταιρείες και διθυραμβικές κριτικές από τους εκπαιδευομένους, καθιστώντας τις υπηρεσίες του ως τις κορυφαίες από άποψης ποιότητας, αποτελέσματος και εκπαιδευτικής εμπειρίας. Επιπλέον, η Reatcode έχει διακριθεί ανάμεσα τις κορυφαίες HR Tech εταιρείες στην Αμερική για το 2022, όσον αφορά τα καινοτόμα πρότζεκτ της (δείτε εδώ).


Alumni Stories
bottom of page