top of page

Θέλεις να γίνεις Business Intelligence (BI) Analyst ? - Όσα πρέπει να γνωρίζειςΟ όρος Business Intelligence (BI) παραπέμπει σε μια σειρά διεργασιών που στοχεύουν στη μετατροπή των δεδομένων (data) μιας επιχείρησης σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες (insights).


Σε μια επιχείρηση εντοπίζεται πληθώρα δεδομένων, τα οποία μεταβάλλονται και αυξάνονται. Τα δεδομένα αυτά σε αρχική φάση δεν είναι απολύτως αξιοποιήσιμα.

Μέσω του Business Intelligence αξιοποιούνται εργαλεία software και υπηρεσίες, προκειμένου να εκμαιευτούν χρήσιμα συμπεράσματα που οδηγούν σε αποδοτικές αποφάσεις.


Τα εργαλεία του Business Intelligence επεξεργάζονται datasets και παρουσιάζουν τα ευρήματα με reports, dashboards, graphs, charts. Κατά πολλούς, ο βασικότερος στόχος του BI, είναι να παρουσιάσει συνοπτικά και εύληπτα ευρήματα, ώστε να αξιοποιηθούν άμεσα. Τα ευρήματα αυτά μπορεί να αφορούν προβλήματα, τάσεις, αλλαγές, βελτιώσεις και είναι ικανά να μεταβάλουν τη στρατηγική της επιχείρησης.


Συνήθως παρουσιάζονται σε άτομα που λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, καθώς και σε άτομα που αναλαμβάνουν τη διοίκηση ομάδων.
 

Θέλεις να επιτύχεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνεντεύξεις και δε γνωρίζεις τον τρόπο;

Για πρώτη φορά σου προσφέρουμε μια 100% στοχευμένη λύση ώστε να πετύχεις στη συνέντευξη και να βρείς δουλειά άμεσα !ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ! 
Πηγή: ibisbis.com


Στο Business Intelligence συμπεριλαμβάνεται πληθώρα διεργασιών και εργαλείων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πρακτικές data mining, online analytical processing, reporting κ.ά. Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα. Ας δούμε ένα θεωρητικό παράδειγμα αξιοποίησης του BI στα πλαίσια μιας επιχείρησης.


Σε μια επιχείρηση παρατηρείται στασιμότητα στις πωλήσεις προϊόντων. Οι αριθμοί των πωλήσεων δεν μπορούν από μόνοι τους να οδηγήσουν τους ιθύνοντες σε αποφάσεις που θα αυξήσουν τις πωλήσεις.


Αξιοποιώντας, όμως, εργαλεία του BI είναι σε θέση να εντοπίσουν καταναλωτικά μοτίβα στα target groups που απευθύνονται. Για παράδειγμα, ο ρυθμός πωλήσεων ενός προϊόντος μπορεί να έχει αυξηθεί σε συγκεκριμένο target group, ενώ κάποιο προϊόν που σε άλλη χρονική περίοδο παρουσίαζε πωλήσεις, πλέον δεν είναι τόσο αποδοτικό. Μέσω του BI, μπορούν να οπτικοποιήσουν με ακρίβεια τέτοιες αλλαγές και να κινηθούν ανάλογα.


Πολύ συχνά, χρησιμοποιούνται dashboards όπως το παρακάτω όπου διαφαίνονται χρήσιμοι δείκτες:


Πηγή: klipfolio.com


Μέσω του BI, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε πιο άμεσες και αποδοτικές αποφάσεις, διότι βασίζονται σε αντικειμενικές αναλύσεις και δείκτες. Παράλληλα, μπορούν να επιλύσουν προβλήματα ακόμα και στο εσωτερικό της επιχείρησης.


Για παράδειγμα, τα εργαλεία μπορούν μέσω των δεδομένων, να εντοπίσουν δυσχέρεια στη διαδικασία εκποίησης ενός έργου. Ακόμα, μπορούν να επεξεργαστούν όλα τα σχετικά δεδομένα που συντελούν σε αυτή τη δυσχέρεια, παρουσιάζοντάς τα σε ένα chart.


Για παράδειγμα, μπορεί η πτώση της απόδοσης, να ταυτίζεται χρονικά με κάποια αλλαγή εξοπλισμού ή ανθρώπινου δυναμικού. Η διοίκηση ενημερώνεται μέσω των εργαλείων και έχει την ικανότητα να προβεί σε ενέργειες που θα επιλύσουν το πρόβλημα.

Η σημασία του Business Intelligence

Τα insights που προκύπτουν από την αξιοποίηση του BI, έχουν πολλές φορές καθοριστική σημασία για τη συνέχιση μιας επιχείρησης. Επιχειρήσεις που δεν αξιοποιούν εργαλεία BI, λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και πολλές φορές οδηγούνται σε λάθος αποφάσεις που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.


Η σημασία του Business Intelligence θα μπορούσε να αποδοθεί στα εξής:

· To ΒΙ βοηθάει την επιχείρηση να καταλάβει πραγματικά τον πελάτη, εντοπίζοντας τάσεις και καταναλωτικά μοτίβα. Έτσι επιτυγχάνονται περισσότεροι στόχοι και διασφαλίζεται μεγαλύτερο κέρδος και βιωσιμότητα.


· Εξάρει την παραγωγικότητα, αφού μέσω των αυτοματοποιημένων εργαλείων και μεθόδων προκύπτουν εύληπτα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα οδηγούν σε γρήγορες, αποδοτικές κινήσεις που εξελίσσουν και βελτιώνουν την επιχείρηση.


·Επεξεργάζεται και οπτικοποιεί δεδομένα που φαντάζουν μη αξιοποιήσιμα στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης. Τα εργαλεία του BI επεξεργάζονται raw data και τα μεταποιούν σε συμπεράσματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν μέσω της κοινής λογικής.


· Μέσω του BI, επιλύεται πληθώρα προβλημάτων πιο αποδοτικά. Υπολογίζονται με ακρίβεια τα κόστη και το έργο μοιράζεται αποδοτικά. Αναλύονται προβλήματα του παρελθόντος με αποτέλεσμα να αποφεύγονται λάθη στο μέλλον.


Μειώνεται το ρίσκο στη λήψη αποφάσεων και δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε όλες τις περιστάσεις, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους κρίσης.Στη σύγχρονη εποχή, επιχειρήσεις που επιλέγουν να μην αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του BI, τείνουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητά τους. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σχετικά εργαλεία τουλάχιστον σε ένα αρχικό επίπεδο.


Οι δυνατότητες του Business Intelligence συνδυάζονται με άλλα πεδία, όπως το Machine Learning, ενώ προβλέπουμε πως στο μέλλον θα είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Πολλές φορές το ένστικτο μπορεί να είναι σύμμαχος, αλλά ενέχει ρίσκο. Το BI έρχεται για να ελαχιστοποιήσει αυτό το ρίσκο. Δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας στον τομέα και αναμένεται συνεχής αύξηση.


Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο χώρο, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με την κατάλληλη καθοδήγηση.


Εχεις νιώσει πως είναι να θέλεις να εξελιχθείς επαγγελματικά, να θέλεις διεκδικήσεις τις καλύτερες ευκαιρίες καριέρας και να μην γνωρίζεις πως ακριβώς μπορείς να το επιτύχεις αυτό ;


Θέλεις να ξεκινήσεις άμεσα την καριέρα σου στην αγορά της τεχνολογίας και απορρίπτεσαι από τις συνεντεύξεις ; Θέλεις να επιτύχεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνεντεύξεις και δε γνωρίζεις τον τρόπο;


Το workearly δημιουργήθηκε για να σε μετατρέψει γρήγορα και αποτελεσματικά σε απόλυτα ανταγωνιστικό επαγγελματία και ελκυστικό υποψήφιο .Tι θα κάνεις στο workearly - Πως θα σε βοηθήσουμε να επιτύχεις σε μόλις 5 εβδομάδεςΤο πιο κομβικό σημείο για να κατοχυρώσεις μια θέσης εργασίας είναι η συνέντευξη . Στις περισσότερες απαιτητικές συνεντεύξεις απορρίπτεται το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων.


Για πρώτη φορά σου προσφέρουμε μια 100% στοχευμένη λύση ώστε να πετύχεις στη συνέντευξη και να βρείς δουλειά άμεσα !


Σε 5 εβδομάδες θα είσαι έτοιμος να επιτύχεις !

Για πρώτη φορά σε αναλαμβάνουν προσωπικά οι πιο έμπειροι επαγγελματίες του κλάδου !ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ:


  • Θα είσαι πλήρως προετοιμασμένος /η για τα ΗR interviews (screening & offer), τα οποία είναι από τα πιο απαιτητικά στάδια και απαραίτητα ώστε να καταφέρεις να έχεις μια προσφορά για την θέση που διεκδικείς.


  • Θα γνωρίζεις τις ερωτήσεις που θα προκύψουν και πώς αυτές πρέπει να απαντηθούν.


  • Θα δημιουργήσουμε για εσένα ένα ανταγωνιστικό και επαγγελματικό βιογραφικό με την τελική εικόνα που θα πρέπει να έχει το προφίλ σου, ώστε να να έχουν ανταπόκριση οι αιτήσεις σου.


  • Θα είσαι απόλυτα προετοιμασμένος/η με το δικό μας πρωτότυπο υλικό για το τεχνικό interview ό από συνεντεύξεις για θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες στην αγορά της τεχνολογίας.


  • Θα σε αξιολογήσουμε με Technical Interview session , θα κάνουμε διορθώσεις και θα σε καθοδηγήσουμε για την τεχνική συνέντευξη. Έχουμε περάσει στο παρελθόν από την και από τις δύο θέσεις (interviewer / interviewee) και θα σου δώσουμε όλες τις που δεν γνωρίζεις.


Το workearly είναι η ιδανική λύση για εσένα που θέλεις αποτελέσματα άμεσα για πρώτη φορά σε προνομιακές τιμές ειδικά για Ελλάδα και Κύπρο.


ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΜΕΣΑΤο workearly δημιουργήθηκε για να σε μετατρέψει γρήγορα και αποτελεσματικά από άπειρο νέο υποψήφιο στον απόλυτα ανταγωνιστικό επαγγελματία του software industry. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Μέσα από την πιό σύγχρονη και εξειδικευμένη μεθοδολογία που αναπτύξαμε, σύμφωνα με τα τελευταία trends της παγκόσμιας αγοράς, θα σε καθοδηγήσουμε να γίνεις ο ιδανικός υποψήφιος στο tech και να διεκδικήσεις τις καλύτερες ευκαιρίες καριέρας. Επικοινώνησε μαζί μας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς !

bottom of page