• Workearly team

Θέλεις να γίνεις Business Intelligence (BI) Analyst ? - Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Ενημερώθηκε: 24 Αυγ 2020Ο όρος Business Intelligence (BI) παραπέμπει σε μια σειρά διεργασιών που στοχεύουν στη μετατροπή των δεδομένων (data) μιας επιχείρησης σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες (insights).


Σε μια επιχείρηση εντοπίζεται πληθώρα δεδομένων, τα οποία μεταβάλλονται και αυξάνονται. Τα δεδομένα αυτά σε αρχική φάση δεν είναι απολύτως αξιοποιήσιμα.

Μέσω του Business Intelligence αξιοποιούνται εργαλεία software και υπηρεσίες, προκειμένου να εκμαιευτούν χρήσιμα συμπεράσματα που οδηγούν σε αποδοτικές αποφάσεις.


Τα εργαλεία του Business Intelligence επεξεργάζονται datasets και παρουσιάζουν τα ευρήματα με reports, dashboards, graphs, charts. Κατά πολλούς, ο βασικότερος στόχος του BI, είναι να παρουσιάσει συνοπτικά και εύληπτα ευρήματα, ώστε να αξιοποιηθούν άμεσα. Τα ευρήματα αυτά μπορεί να αφορούν προβλήματα, τάσεις, αλλαγές, βελτιώσεις και είναι ικανά να μεταβάλουν τη στρατηγική της επιχείρησης.


Συνήθως παρουσιάζονται σε άτομα που λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, καθώς και σε άτομα που αναλαμβάνουν τη διοίκηση ομάδων.

Θέλεις να επιτύχεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνεντεύξεις και δε γνωρίζεις τον τρόπο;

Για πρώτη φορά σου προσφέρουμε μια 100% στοχευμένη λύση ώστε να πετύχεις στη συνέντευξη και να βρείς δουλειά άμεσα !ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ !Πηγή: ibisbis.com


Στο Business Intelligence συμπεριλαμβάνεται πληθώρα διεργασιών και εργαλείων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πρακτικές data mining, online analytical processing, reporting κ.ά. Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα. Ας δούμε ένα θεωρητικό παράδειγμα αξιοποίησης του BI στα πλαίσια μιας επιχείρησης.


Σε μια επιχείρηση παρατηρείται στασιμότητα στις πωλήσεις προϊόντων. Οι αριθμοί των πωλήσεων δεν μπορούν από μόνοι τους να οδηγήσουν τους ιθύνοντες σε αποφάσεις που θα αυξήσουν τις πωλήσεις.


Αξιοποιώντας, όμως, εργαλεία του BI είναι σε θέση να εντοπίσουν καταναλωτικά μοτίβα στα target groups που απευθύνονται. Για παράδειγμα, ο ρυθμός πωλήσεων ενός προϊόντος μπορεί να έχει αυξηθεί σε συγκεκριμένο target group, ενώ κάποιο προϊόν που σε άλλη χρονική περίοδο παρουσίαζε πωλήσεις, πλέον δεν είναι τόσο αποδοτικό. Μέσω του BI, μπορούν να οπτικοποιήσουν με ακρίβεια τέτοιες αλλαγές και να κινηθούν ανάλογα.


Πολύ συχνά, χρησιμοποιούνται dashboards όπως το παρακάτω όπου διαφαίνονται χρήσιμοι δείκτες:


Πηγή: klipfolio.com


Μέσω του BI, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε πιο άμεσες και αποδοτικές αποφάσεις, διότι βασίζονται σε αντικειμενικές αναλύσεις και δείκτες. Παράλληλα, μπορούν να επιλύσουν προβλήματα ακόμα και στο εσωτερικό της επιχείρησης.


Για παράδειγμα, τα εργαλεία μπορούν μέσω των δεδομένων, να εντοπίσουν δυσχέρεια στη διαδικασία εκποίησης ενός έργου. Ακόμα, μπορούν να επεξεργαστούν όλα τα σχετικά δεδομένα που συντελούν σε αυτή τη δυσχέρεια, παρουσιάζοντάς τα σε ένα chart.


Για παράδειγμα, μπορεί η πτώση της απόδοσης, να ταυτίζεται χρονικά με κάποια αλλαγή εξοπλισμού ή ανθρώπινου δυναμικού. Η διοίκηση ενημερώνεται μέσω των εργαλείων και έχει την ικανότητα να προβεί σε ενέργειες που θα επιλύσουν το πρόβλημα.

Η σημασία του Business Intelligence

Τα insights που προκύπτουν από την αξιοποίηση του BI, έχουν πολλές φορές καθοριστική σημασία για τη συνέχιση μιας επιχείρησης. Επιχειρήσεις που δεν αξιοποιούν εργαλεία BI, λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και πολλές φορές οδηγούνται σε λάθος αποφάσεις που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.


Η σημασία του Business Intelligence θα μπορούσε να αποδοθεί στα εξής:

· To ΒΙ βοηθάει την επιχείρηση να καταλάβει πραγματικά τον πελάτη, εντοπίζοντας τάσεις και καταναλωτικά μοτίβα. Έτσι επιτυγχάνονται περισσότεροι στόχοι και διασφαλίζεται μεγαλύτερο κέρδος και βιωσιμότητα.


· Εξάρει την παραγωγικότητα, αφού μέσω των αυτοματοποιημένων εργαλείων και μεθόδων προκύπτουν εύληπτα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα οδηγούν σε γρήγορες, αποδοτικές κινήσεις που εξελίσσουν και βελτιώνουν την επιχείρηση.


·Επεξεργάζεται και οπτικοποιεί δεδομένα που φαντάζουν μη αξιοποιήσιμα στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης. Τα εργαλεία του BI επεξεργάζονται raw data και τα μεταποιούν σε συμπεράσματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν μέσω της κοινής λογικής.


· Μέσω του BI, επιλύεται πληθώρα προβλημάτων πιο αποδοτικά. Υπολογίζονται με ακρίβεια τα κόστη και το έργο μοιράζεται αποδοτικά. Αναλύονται προβλήματα του παρελθόντος με αποτέλεσμα να αποφεύγονται λάθη στο μέλλον.


Μειώνεται το ρίσκο στη λήψη αποφάσεων και δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε όλες τις περιστάσεις, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους κρίσης.Στη σύγχρονη εποχή, επιχειρήσεις που επιλέγουν να μην αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του BI, τείνουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητά τους. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σχετικά εργαλεία τουλάχιστον σε ένα αρχικό επίπεδο.


Οι δυνατότητες του Business Intelligence συνδυάζονται με άλλα πεδία, όπως το Machine Learning, ενώ προβλέπουμε πως στο μέλλον θα είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Πολλές φορές το ένστικτο μπορεί να είναι σύμμαχος, αλλά ενέχει ρίσκο. Το BI έρχεται για να ελαχιστοποιήσει αυτό το ρίσκο. Δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας στον τομέα και αναμένεται συνεχής αύξηση.


Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο χώρο, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με την κατάλληλη καθοδήγηση.


Εχεις νιώσει πως είναι να θέλεις να εξελιχθείς επαγγελματικά, να θέλεις διεκδικήσεις τις καλύτερες ευκαιρίες καριέρας και να μην γνωρίζεις πως ακριβώς μπορείς να το επιτύχεις αυτό ;

Θέλεις να ξεκινήσεις άμεσα την καριέρα σου στην αγορά της τεχνολογίας και απορρίπτεσαι από τις συνεντεύξεις ; Θέλεις να επιτύχεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνεντεύξεις και δε γνωρίζεις τον τρόπο;<