top of page

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός HR Recruiter; Μάθε τι χρειάζεται για να ξεχωρίσεις στην αγορά του HRTo Recruitment, δηλαδή η στελέχωση των εταιρειών με τους κατάλληλους εργαζόμενους, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες ενός τμήματος HR. Οι επαγγελματίες που είναι επιφορτισμένοι με το recruitment δεν είναι άλλοι από τους Recruiters.


Η σημασία της παραπάνω διαδικασίας έγκειται στην άρρηκτη σύνδεση της απόδοσης των εργαζομένων με την πρόοδο και τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία του Recruitment δεν είναι απλή υπόθεση. Οι Recruiters οφείλουν να προβούν σε μία σειρά από εργασίες, προκειμένου να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν και τελικά να επιλέξουν τον ιδανικό υποψήφιο για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αν αναλογισθεί κανείς ότι καλούνται να αναζητήσουν υποψηφίους και να τους αξιολογήσουν βάσει των δεξιοτήτων τους. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι μια εταιρεία αναζητά ιατρικό προσωπικό. Ο Recruiter θα πρέπει να συλλέξει σχετικά επαγγελματικά προφίλ και να εφαρμόσει την κατάλληλη μεθοδολογία που θα του επιτρέψει να αντιληφθεί ποιος από τους υποψήφιους διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, ακόμη και αν ο ίδιος - όπως είναι λογικό - δεν τα διαθέτει.


Ποια είναι τα καθήκοντα ενός HR Recruiter;

Το recruitment είναι μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί αυξημένη κριτική σκέψη

και μεθοδικότητα.


Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες ενός Recruiter είναι οι εξής:


- Κατανόηση των αναγκών της εταιρείας: Είναι σημαντικό να «μεταφράζει» τις εμπορικές ανάγκες, σε ανάγκες κάλυψης θέσεων. Με απλά λόγια, θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την προς κάλυψη θέση και τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο ιδανικός υποψήφιος. Προς αυτόν το σκοπό, θα πρέπει να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα τμήματα και να συνεργάζεται με τους αντίστοιχους Managers.


- Εντοπισμός υποψηφίων. Έχοντας κατανοήσει τον στόχο, o Recruiter θα ξεκινήσει με την αναζήτηση των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Ανάλογα με την προς πλήρωση θέση και τις ζητούμενες δεξιότητες, οι τρόποι αναζήτησης προσωπικού ποικίλουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν θεωρούν πως θα ωφεληθεί η επιχείρηση, προσεγγίζουν και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε άλλες επιχειρήσεις, προκειμένου να τους πείσουν να αλλάξουν εργασιακή “στέγη”. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικών λογισμικών έχει διευκολύνει και αυτοματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία αναζήτησης.


- Shortlisting: Όπως είναι λογικό, ο Recruiter θα πρέπει να ξεχωρίσει τους υποψηφίους που έχουν περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσουν στην τελική πρόσληψη. Σε αυτό το στάδιο, οι Recruiters ελέγχουν το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, διενεργούν συνεντεύξεις μαζί τους και εφαρμόζουν μία σειρά από επιπρόσθετες εργασίες, προκειμένου να καταλήξουν στους υποψηφίους που θα «περάσουν» στην επόμενη φάση.


- Αξιολογήσεις: Συχνά οι Recruiters καλούνται να προβούν σε μία πρώιμη αξιολόγηση των υποψηφίων, αναφορικά με τις δεξιότητές τις οποίες ισχυρίζονται πως διαθέτουν. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνουν ότι οι υποψήφιοι πράγματι διαθέτουν τις δεξιότητες που αναφέρουν στο Βιογραφικό τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αξιολογήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όπως για παράδειγμα σε τεχνικά ή τεχνολογικά επαγγέλματα.


- Εξειδικευμένη έρευνα για την ολοκλήρωση της πρόσληψης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι Recruiters οφείλουν να διεξάγουν έναν έλεγχο στο υπόβαθρο κάθε υποψηφίου είτε σε σχέση με το εργασιακό του παρελθόν είτε σε σχέση με την ακρίβεια των στοιχείων του. Σε αυτό το στάδιο, οι Recruiters οφείλουν να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της Νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα το GDPR (Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα), προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η δραστηριότητά τους είναι σε συμμόρφωση με τον Νόμο και δεν θέτει σε κίνδυνο της εταιρεία τους και τους ίδιους. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:


" Tech Recruiter: Η ειδικότητα με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση που προτιμούν οι επαγγελματίες του HR"


 
Ποια είναι τα βήματα για να γίνει κάποιος HR Recruiter;

Ένας Recruiter θα πρέπει να διαθέτει soft skills και hard skills.


Ανάμεσα στα κυριότερα soft skills, είναι αφενός το αυξημένο critical thinking και αφετέρου να είναι οργανωτικός, διορατικός και επικοινωνιακός.


Σχετικά με τα hard skills, υπάρχουν πολλές γνώσεις που βοηθούν τους Recruiters να ξεχωρίσουν. Η αντίληψη σχετικά με τη λειτουργία μιας εταιρείας, η κατανομή ρόλων και αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες μεθόδους, τα εργαλεία και τα απαραίτητα βήματα για την αναζήτηση και αξιολόγηση προσωπικού είναι απαραίτητα. Οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις δεξιότητες έναντι των ακαδημαϊκών τίτλων. Αυτός είναι και λόγος για τον οποίο οι Recruiters, όπως φανερώνει και η πραγματικότητα, δεν προέρχονται από μία συγκεκριμένη Σχολή. Θα λέγαμε λοιπόν πως ο ακαδημαϊκός τίτλος δεν είναι περιοριστικός. Στην πλειονότητά τους, οι Recruiters προέρχονται από Θεωρητικές Σχολές, όπως Ψυχολογία, Φιλολογία, Παιδαγωγικά, Κοινωνικές Πολιτικές Επιστήμες αλλά και Θετικές Επιστήμες, όπως Μαθηματικό, Φυσικό, Οικονομικά και Πληροφορική.


Η εμπειρία είναι πάντοτε σημαντική, καθώς λειτουργεί ως «απόδειξη» των παραπάνω δεξιοτήτων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι ότι πολλές θέσεις εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων συχνά συνεκτιμώνται ως συναφής εμπειρία. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε υπαλλήλους από τους παραπάνω κλάδους να διεκδικήσουν θέσεις ως Recruiters, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στις αρμοδιότητες των Recruiters.Απαραίτητη η διαρκής και συνεχής εξέλιξη.


Οι Recruiters οφείλουν να είναι ευέλικτοι και μην λειτουργούν στατικά, διότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται είναι άκρως δυναμικό και ευμετάβλητο. Εταιρείες, υποψήφιοι, δεξιότητες και αρμοδιότητες αλλάζουν και εξελίσσονται διαρκώς. Επομένως, οι Recruiters οφείλουν να εκπαιδεύονται σε νέους τομείς, να παρακολουθούν την αγορά και να επιδιώκουν τη δικτύωση με άλλους Recruiters και με υποψηφίους.


Πώς μπορεί κάποιος να γίνει πιστοποιημένος Recruiter;

Το Workearly παρέχει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στους ενδιαφερόμενους με στόχο να εργαστούν ως Recruiters στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εξ αποστάσεως ή διά ζώσης.


Το πρόγραμμα του Workearly διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με τον όμιλο Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες στελέχωσης ρόλων και εύρεσης ταλέντων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες και εκδίδει αναγνωρισμένη βεβαίωση κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.


Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Vaquancy διασφαλίζει τη διασύνδεση με την αγορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο για remote όσο και διά ζώσης θέσεις εργασίας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν αίτηση συμμετοχής, και αφού προηγηθεί αξιολόγηση της αίτησης θα ακολουθήσει συνέντευξη και ενημέρωση σχετικά με τα διαδικαστικά του προγράμματος.


bottom of page