top of page

Χρήσιμες συμβουλές για το βιογραφικό σας
Κατά τη σύνταξη και την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος, υπάρχει πιθανότητα να γίνουν λάθη που θα μπορούσαν να σας στοιχίσουν μια επαγγελματική ευκαιρία.


Η αποφυγή τους, σε συνδυασμό με ορισμένες συμβουλές που θα καταγραφούν στο παρόν άρθρο, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως πλεονέκτημά σας κατά την πρώτη επαφή με τον εργοδότη, η οποία πραγματοποιείται μέσω του βιογραφικού.

Η πρώτη συμβουλή, είναι να αντιμετωπίσετε τις παρακάτω παραινέσεις με κριτική σκέψη, διότι το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να αντιπροσωπεύει εσάς και μόνο εσάς. Δεν υπάρχει καθολικός κανόνας επιτυχίας, αλλά μπορούν να υποβοηθήσουν στη δημιουργία ενός αποδοτικού και άρτιου βιογραφικού σημειώματος.


Δημιουργήστε ένα ευανάγνωστο, εύληπτο έγγραφο, σε μορφή συμβατή με όλα τα λειτουργικά συστήματα.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από τι συσκευή θα αποκτήσει πρόσβαση στο βιογραφικό μας ο δέκτης. Οπότε, συστήνουμε να αποθηκεύετε και να αποστέλλετε το βιογραφικό σημείωμα σε μορφή κειμένου .doc(x) ή σε μορφή .pdf. Οι δύο αυτοί τύποι αρχείου υποστηρίζονται στην πλειονότητα των λειτουργικών συστημάτων. Προσωπικά, συστήνω την μορφή .pdf, διότι ο δέκτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση με πολλαπλούς τρόπους, το έγγραφο δεν επεξεργάζεται και εκμηδενίζονται οι πιθανότητες ασυμβατότητας εντός του εγγράφου. Η γραμματοσειρά και η δομή, ασφαλώς υπόκεινται στα δικά σας υποκειμενικά κριτήρια. Ωστόσο, οφείλετε να θυμάστε πως το βιογραφικό προορίζεται για διαφορετικό δέκτη. Μια ασφαλής επιλογή θα ήταν κάποια γνωστή γραμματοσειρά μεταξύ των Sans Serif, Calibri, Arial, Times New Roman. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει και μια τυπική δομή, ώστε το βιογραφικό να μην φαίνεται σαν ενιαίο κείμενο. Κάτι τέτοιο θα ήταν φορτικό και δυσανάγνωστο.

Ελαχιστοποιήστε την έκταση του βιογραφικού, εστιάζοντας στις ουσιώδεις πληροφορίες.

Η σωστή δομή επιτρέπει και τη σωστή διαχείριση της έκτασης του βιογραφικού. Ανάλογα με τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει βιογραφικό σημείωμα, οφείλετε να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που θεωρείτε πως λειτουργούν ευεργετικά για την επιλογή σας. Θα μπορούσατε να διαχωρίσετε την εργασιακή και την εκπαιδευτική σας εμπειρία σε δύο διαφορετικά χωρία, και να τα τοποθετήσετε ανάλογα με τη δυναμική τους. Σκεφτείτε όσο το δυνατόν λογικά. Αν για παράδειγμα, έχετε ολοκληρώσει μια σχολή πληροφορικής, έχετε εργαστεί στο χώρο κατασκευής ιστοσελίδων για έξι έτη και προετοιμάζετε βιογραφικό για μια εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων, πιθανότατα η εργασιακή σας εμπειρία να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και να προέχει. Κρατήστε σαν γενικότερο κανόνα, πως η έκταση του βιογραφικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σελίδες. Αν σε μια σελίδα μεγέθους Α4 μπορείτε να συμπτύξετε και να παρουσιάσετε σωστά τα στοιχεία που χρειάζονται, έχετε πετύχει την ιδανική έκταση. Η έκταση μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με μια όμορφη σχεδίαση, όπου μπορείτε εντός λογικών πλαισίων να δείξετε τη δημιουργικότητά σας, δημιουργώντας ένα βιογραφικό σημείωμα που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητο.

Οι εργοδότες εκτιμούν την ακρίβεια και την περιεκτικότητα.

Καταγράψτε κάθε πληροφορία που πιστεύετε ότι σας φέρνει σε πλεονεκτική θέση, αλλά πάντοτε με ακρίβεια και περιεκτικότητα. Προσθέστε χρονική περίοδο στις εργασιακές εμπειρίες σας αν το κρίνετε απαραίτητο, δίνουν βαρύτητα και σχηματίζουν την εικόνα αξιόπιστου υποψηφίου. Μην ξεχνάτε πως ερασιτεχνικές ενασχολήσεις σας μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ευεργετικά για το βιογραφικό σας. Ένας απόφοιτος προγραμματισμού, μπορεί να μην είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε κάποια εταιρεία, αλλά να έχει αποκτήσει πρακτικές γνώσεις προγραμματισμού από προσωπικές ενασχολήσεις. Αν πιστεύετε σε μια ικανότητά σας, μη φοβηθείτε να την παρουσιάσετε, ακόμα και αν δεν επιβεβαιώνεται από κάποιον εργοδότη. Όλες οι καριέρες ξεκινάνε από αυτό το σημείο. Να είστε ακριβείς, άμεσοι, χωρίς υπερβολές και τετριμμένες εκφράσεις. Μην προβείτε στη διατύπωση ψευδών στοιχείων, διότι μπορεί να δημιουργήσουν πολλαπλά προβλήματα.


Αναλύστε το κείμενό σας για ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη.

Το τελευταίο που επιθυμείτε, είναι να χαρακτηριστεί πρόχειρο το βιογραφικό σας. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποδειχθούν μοιραία. Εκμεταλλευτείτε πλατφόρμες που εμπεριέχουν ορθογραφικό έλεγχο, ώστε να εντοπίσετε πιθανά λάθη ή επαναλήψεις που διαφεύγουν από την προσοχή μας κατά τη συγγραφή. Διαβάστε ξανά το βιογραφικό μερικές φορές, πριν από την αποστολή του, για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες ύπαρξης ασύνδετων νοημάτων καθώς και συντακτικών και γραμματικών προβλημάτων. Μια αποδοτική τεχνική για αυτό, είναι να διαβάζετε χωρία λέξεων αποσπασματικά. Αν υπάρχει κάποιο έμπιστο πρόσωπο που μπορεί να συνεισφέρει, επιτρέψτε του να διαβάσει το βιογραφικό σας. Επειδή θα το δει πιο αντικειμενικά και για πρώτη φορά, ενδεχομένως να εντοπίσει λάθη που μας έχουν διαφύγει. Πράγματι, συμβαίνει σε όλους.


Προσθέστε φωτογραφία και επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας.

Ο εργοδότης δεν σας γνωρίζει, αυτό πραγματοποιείται στη φάση της συνέντευξης. Μέσω της φωτογραφίας, ενδεχομένως να δημιουργηθεί μια οικειότητα, και ένα αίσθημα αξιοπιστίας από εκείνον ως προς το άτομό σας. Μέχρι και η επιλογή φωτογραφίας χρειάζεται σκέψη. Γενικότερα συστήνεται να είναι κάποια πρόσφατη φωτογραφία, που θα ταίριαζε σε κάποιο επαγγελματικό έγγραφο. Ένα λιγότερο θορυβώδες υπόβαθρο μεταφέρει την εστίαση στο πάνω μέρος του σώματος σας και ιδίως του προσώπου σας που θα πρέπει να διαφαίνεται στη φωτογραφία. Υπάρχουν μάλιστα και χρωματικοί συνδυασμοί, που μπορούν να πυροδοτήσουν θετικά συναισθήματα στο δέκτη, αλλά φυσικά όλα αυτά αποτελούν υποκειμενικά στοιχεία. Όπως ανέφερα εξαρχής, να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας. Μπορείτε, τέλος, να προσθέσετε επιπρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας, όχι μόνο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας αλλά και για να δείξετε πως διαθέτετε γνώσεις και σε άλλα δίκτυα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να προσθέσετε το όνομα του λογαριασμού σας στο LinkedIn, μια πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωση, επιτυγχάνοντας μια πιθανή διασύνδεση.

Προσωποποιήστε το βιογραφικό σας. Ισχυροποιήστε το, συντάσσοντας μια συνοδευτική επιστολή.

Έχει μεγάλη σημασία να μπορεί ο δέκτης μέσω του βιογραφικού σας, να καταλάβει κάποια στοιχεία του χαρακτήρα σας, που θα του δημιουργήσουν την αίσθηση ότι μπορεί να σας εμπιστευτεί και κατ’ επέκταση να στηριχτεί πάνω σας. Τουλάχιστον σε ένα βαθμό, ώστε να επιθυμεί να σας γνωρίσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας.


Φυσικά δε θα συμπεριλάβετε ανούσιες προσωπικές πληροφορίες, ωστόσο κάποιες ενασχολήσεις που δεν είναι απόλυτα συνυφασμένες με την θέση εργασίας μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά. Στοιχεία όπως οι αθλητικές ενασχολήσεις και ο εθελοντισμός, μπορούν να αποτελέσουν ευεργετικά στοιχεία.

Παράλληλα, ανάλογα με την περίσταση μπορείτε να συμπεριλάβετε και μια συνοδευτική επιστολή, διεργασία λιγότερο διαδεδομένη στην Ελλάδα. Στην επιστολή απευθύνεστε ουσιαστικά στον εργοδότη, εξηγώντας του με επαγγελματισμό και αμεσότητα για ποιο λόγο επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί του και για ποιους λόγους αποτελείτε τη σωστή επιλογή. Καταληκτικά, θα πω για ακόμη μια φορά πως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό ώστε να επιτυγχάνετε πάντοτε στη διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών και επιλογής υποψηφίων. Σε αυτό συνδράμουν πολλαπλοί λόγοι. Σχηματίστε ένα βιογραφικό για το οποίοι θα αισθάνεστε σιγουριά και θα νιώθετε ότι σας αντιπροσωπεύει, ακολουθείστε όποια συμβουλή θεωρείτε χρήσιμη και δε θα χάσετε.


Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι, πως ένα άρτιο βιογραφικό, δύναται μέχρι να σου εξασφαλίσει μια θέση εργασίας

Στο workearly θα δημιουργήσουμε το επαγγελματικό σου προφίλ προβάλλοντας τα skills σου με τρόπο που να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς τώρα.

Ξεκίνα την καριέρα σου ΑΜΕΣΑ . Κλείσε μια δωρεάν συνεδρία τώρα !

Το workearly δημιουργήθηκε για να σε μετατρέψει γρήγορα και αποτελεσματικά από άπειρο νέο υποψήφιο στον απόλυτα ανταγωνιστικό επαγγελματία του software industry. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Μέσα από την πιό σύγχρονη και εξειδικευμένη μεθοδολογία που αναπτύξαμε, σύμφωνα με τα τελευταία trends της παγκόσμιας αγοράς, θα σε καθοδηγήσουμε να γίνεις ο ιδανικός υποψήφιος στο tech και να διεκδικήσεις τις καλύτερες ευκαιρίες καριέρας. Επικοινώνησε μαζί μας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς !bottom of page